Kehitysvammaliitto – osallisuutta ja suvaitsevaisuutta

Nämä ovat Kehitysvammaliiton selkosivut.

Selkokieli on tarkoitettu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukemisessa ja ymmärtämisessä. Selkokieltä on mahdollisimman helppo lukea ja ymmärtää.

Kehitysvammaliiton tavoitteena on se, että kehitysvammaiset ihmiset voivat elää hyvää ja tasa-arvoista elämää.

Sivuilla on tietoa esimerkiksi Kehitysvammaliiton yksiköistä ja selkokielisistä verkkosivustoista. Voit myös lähettää meille palautetta. Kaikkea yleiskielisten sivujen sisältöä ei ole saatavana selkokielellä.