Tietoa Kehitysvammaliitosta

Kehitysvammaliiton tavoitteena on, että kehitysvammainen ihminen voi elää hyvää elämää.

Tähän tavoitteeseen pyrimme esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Kehitämme palveluja kehitysvammaisille ihmisille.
 • Teemme tutkimustyötä, jotta saisimme lisää tietoa kehitysvammaisuudesta.
 • Koulutamme kehitysvamma-alan henkilökuntaa.
 • Vaikutamme yhteiskuntaan, jotta se muuttuisi suvaitsevaisemmaksi ja tasa-arvoisemmaksi.
 • Edistämme selkokielistä tiedonvälitystä ja kulttuuria.
 • Tiedotamme kehitysvamma-alaan liittyvistä asioista.

Teemme yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa:

 • vammaiset henkilöt
 • vammaisten henkilöiden läheiset
 • alan työntekijät
 • palveluntuottajat
 • järjestöt
 • yritykset
 • viranomaiset.

Periaatteemme on, että jokaisen ihmisen elämä on arvokas.

Kehitysvammaliiton jäsenet ovat kannatusjäseniä tai varsinaisia jäseniä. Varsinaiset jäsenet ovat kehitysvammapalvelujen tuottajia ja esimerkiksi alan järjestöjä tai kuntayhtymiä. Kannatusjäseneksi voi liittyä kuka tahansa yksityinen henkilö.

Kehitysvammaliitto on perustettu vuonna 1952. Sosiaali- ja terveysministeriö tukee toimintaamme Veikkauksen tuotoilla.

Kehitysvammaliiton puheenjohtaja on johtaja Pekka Kettunen. Liittovaltuuston puheenjohtaja on kunnallisneuvos Sakari Nuutinen. Toiminnanjohtaja on Marianna Ohtonen.

Päivitetty: 07.10.2013

« Takaisin