Tutkimukset

Kehitysvammaliitossa on tehty kehitysvamma- ja vammaistutkimusta vuodesta 1979 alkaen, aina tutkimusyksikön perustamisesta lähtien.

Tutkimustulokset on julkaistu suurelta osin Kehitysvammaliiton omissa sarjoissa. Omien tutkimuksien lisäksi sarjoissa on julkaistu ulkopuolisten tuottamia tutkimuksia, selvityksiä ja opinnäytetöitä. Osa tutkimusjulkaisuista on hyväksytty tieteellisessä arvioinnissa.

Tutkimusjulkaisut esitellään Tutkimus-osiossa sarjoittain ja sarjojen sisällä ajallisesti laskevassa järjestyksessä. Sarjojen ulkopuolella ilmestyneet julkaisut esitellään omana kokonaisuutenaan, niin ikään ajallisesti laskevassa järjestyksessä.

Siirry Tutkimusjulkaisuihin

Päivitetty: 25.09.2013

« Takaisin