Kehittäminen

Kehitysvammaliiton kehittämistoiminnalla pyritään löytämään toimivia ratkaisuja sellaisten vammaisryhmien tukipalveluihin, jotka muutoin olisivat vaarassa syrjäytyä ja jäädä mielekkään osallisuuden ja yhteiskunnan jäsenyyden ulkopuolelle.

Kehittämishankkeet

Kehitysvammaliitossa on käynnissä useita projekteja, joissa kehitetään uusia toimintatapoja, palvelumuotoja ja tuotteita. Hankkeissa sovelletaan alan uusinta tutkimustietoa sekä kotimaisia ja kansainvälisiä kokemuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee toimintaamme Veikkauksen tuotoilla.

Kehitysvammaliiton kehittämishankkeet suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa. Jo suunnitteluvaiheessa pyritään ottamaan huomioon käytännön tarpeet ja reunaehdot. Jatkuva vuoropuhelu ja yhteinen arviointi yhteistyökumppaneidemme kanssa varmistaa sen, että hankkeissa tuotettavat ratkaisut ovat sovellettavissa käytännön työhön.

Otamme mielellämme vastaan ideoita ja aloitteita uusien kehittämishankkeiden suunnitteluun.

Kehitysvammaliitto voi myös toimia yhteistyökumppanina muiden toteuttamissa hankkeissa ja tuottaa niihin mm. arviointipalveluja, koulutusta ja konsultointia tai seuranta- ja arviointitutkimuksen.

Olemme aktiivisesti mukana myös kansainvälisissä hankkeissa ja teemme kehitysyhteistyötä.

Lisätietoa

Päivitetty: 09.01.2015

« Takaisin