Allista sanottua

“Asiakkaat ovat oppineet ja rohkaistuneet kertomaan enemmän mielipiteitään ja toiveitaan. Pystymme paremmin tukemaan asiakkaita heidän omien voimavarojensa hyödyntämisessä.”

“Olemme saaneet Alli-valmennusohjelmista valmiin, jo koetellun mallin ja välineitä toimintamme jäsentämiseen ja kehittämiseen.”

“Arviointi- ja kehittämistyö on auttanut kirkastamaan, mikä on meidän työmme tarkoitus, kenelle me tätä työtä teemme ja miten. Oma työ tuntuu mielekkäämmältä.”

“Asiakkaiden parempi arki rakentuu pienistä asioista ja toiveista. Nyt osaamme paremmin huomata ja toteuttaa näitä asioita.”

“Yhteistyö verkoston muiden jäsenten kesken on antanut vertaistukea. Olemme oppineet paljon muilta, mutta olemme myös huomanneet, että monissa asioissa voimme myös olla ylpeitä omasta toiminnastamme.”

Päivitetty: 04.03.2008

« Takaisin