Arviointikierroksen etapit

1. etappi: Valmistautuminen

Etapilla valmistaudutaan Arviointikierroksen työskentelyyn muun muassa perustamalla palveluyksikön laatutiimi ja suunnittelemalla kierroksen toteutusta palveluyksikössä.

2. etappi: Toiveet ja tarpeet

Etapilla kerätään tietoa palveluyksikön eri asiakastahojen toiveista ja tarpeista. Erityisesti keskitytään selvittämään palvelun käyttäjien toiveita ja tarpeita sekä arvioimaan sitä, miten palveluyksikössä pystytään tällä hetkellä vastaamaan palvelun käyttäjien toiveisiin ja tarpeisiin.

3. etappi: Voimavarat ja toiminta

Etapilla arvioidaan palveluyksikön henkilökunnan osaamista sekä henkilöstön toimintakäytäntöjä.

4. etappi: Palvelujen vaikutukset

Etapilla selvitetään, millaisia vaikutuksia palveluyksikön toiminnalla on palvelujen käyttäjien elämänlaatuun.

5. etappi: Yhteenveto

Etapilla työstetään 2.–4. etappien tulosten perusteella yhteenveto palveluyksikön vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Päivitetty: 19.10.2011

« Takaisin