Kehittämiskierroksen etapit

1. etappi: Valmistautuminen

Etapilla valmistaudutaan Kehittämiskierroksen työskentelyyn muun muassa perustamalla palveluyksikön laatutiimi ja suunnittelemalla kierroksen toteutusta palveluyksikössä.

2. etappi: Kehittämiskohteen valinta

Etapilla valitaan kehittämistyön kohde, asia jota kehittämishankkeella pyritään parantamaan. Kehittämiskohteen valinta voi perustua Arviointikierroksen tuloksiin tai muihin palveluyksikön toiminnan arviointituloksiin.

3. etappi: Hankesuunnitelman laatiminen

Etapilla laaditaan kehittämishankkeen toteutussuunnitelma.

4. etappi: Kehittämishankkeen käynnistäminen

Etapilla käynnistetään kehittämishanke eli ryhdytään toteuttamaan hankesuunnitelmaa.

5. etappi: Kehittämishankkeen toteuttaminen ja seuranta

Etapilla toteutetaan hankesuunnitelmaa ja seurataan hankkeen etenemistä.

6. etappi: Kehittämishankkeen lopputulokset ja arviointi

Etapilla tehdään yhteenveto kehittämishankkeen lopputuloksista ja arvioidaan kehittämishankkeen toteutusta ja tuloksia.

Päivitetty: 04.09.2007

« Takaisin