Kehittämiskierroksen toteutus

Palveluyksikkö voi tarpeidensa mukaan osallistua palvelujen arviointiin keskittyvälle Arviointikierrokselle, palvelujen kehittämiseen keskittyvälle Kehittämiskierrokselle tai molemmille kierroksille.

Laatuvastaava

Arviointi- ja/tai Kehittämiskierrokselle osallistuvassa palveluyksikössä nimetään laatuvastaava – mielellään laatuvastaavapari – ja perustetaan laatutiimi. Laatuvastaavan tehtävänä on koordinoida palveluyksikön työskentelyä Arviointi- ja/tai Kehittämiskierroksella. Laatuvastaavan tehtävien hoitamiseen kuluu noin 2 työpäivää kuukaudessa.

Laatutiimi

Laatutiimi on Arviointi- ja/tai Kehittämiskierroksen työryhmä, joka suunnittelee kierroksen toteutusta ja etappitehtävien tekemistä sekä käy keskustelua etapeilla esiin nousseista asioista. Laatutiimin jäseniä voivat olla palveluyksikön työntekijät, palvelujen käyttäjät ja heidän läheisensä sekä palveluyksikön johdon ja yhteistyökumppaneiden edustajat. Laatutiimi kokoontuu noin 2 kertaa kullakin etapilla.

Työyhteisö

Laatuvastaavan ja laatutiimin lisäksi arviointi- ja/tai kehittämistyöskentelyyn osallistuu koko työyhteisö. Arviointikierroksella työyhteisön jäsenet osallistuvat tiedonkeruuseen esimerkiksi haastattelemalla tai havainnoimalla palvelun käyttäjiä ja osallistumalla kerätyn tiedon yhteiseen käsittelyyn ja pohdintaan. Kehittämiskierroksella työyhteisön jäsenet tekevät sovittuja toimenpiteitä kehittämishankkeen toteuttamiseksi.

Palvelun käyttäjät ja heidän läheisensä

Suositeltavaa on, että myös palvelun käyttäjät ja/tai heidän läheisensä osallistuvat Arviointi- ja/tai Kehittämiskierroksen toteutukseen esimerkiksi pohtimalla omissa laaturyhmissään asumiseen tai työ- ja päivätoimintaan liittyviä näkökulmia.

Kierroksen osallistujat

Kullekin Arviointi- ja Kehittämiskierrokselle osallistuu yhtä aikaa noin 7–10 palveluyksikköä eri puolilta Suomea. Kukin palveluyksikkö työskentelee itsenäisesti omien tavoitteidensa ja painotustensa mukaisesti, kuitenkin yhteistä aikataulua noudattaen ja muiden osallistujien kanssa yhteistyötä tehden. Samalle kierrokselle osallistuu sekä asumispalvelu- että työ- ja päivätoimintayksiköitä. Yhdessä työskennellen on mahdollista hyödyntää vertaistukea ja oppia toinen toisilta.

Päivitetty: 27.11.2007

« Takaisin