Vuoden Alli 2004

Vuoden Alli on Kehitysvammaliiton Alli-verkoston tunnustuspalkinto henkilölle tai yhteisölle, joka on omalla toiminnallaan edistänyt kehitysvammaisten ihmisten asumispalvelujen laatua.

Vuoden Alli -palkinto jaettiin nyt toista kertaa. Vuoden Alli -palkinnon lisäksi tänä vuonna annettiin myös kunniamaininta Alli-verkostossa toteutettavalle kehittämishankkeelle. Alli-palkinto ja kunniamaininta julkistettiin Alli-konferenssissa Helsingissä 25.11.2004.

Vuoden Allin valinnassa käytettiin seuraavia perusteita.

Ehdotettu henkilö, yritys tai yhteisö on

 • vaikuttanut asenteisiin tai toimintakulttuuriin vammaisten hyvää asumista edistävästi
 • vaikuttanut esteettömän ja esteettisen rakentamisen käytäntöihin
 • edistänyt kehitysvammaisten yhteiskuntaan liittymistä, inkluusiota
 • tehnyt pitkäjänteistä laatutyötä yhdessä asiakkaiden kanssa.

Alli-verkoston johtoryhmä päätti, että Vuoden Alli -tunnustuspalkinto – Oiva Toikan suunnittelema Alli-lintu ja kunniakirja – annettiin tänä vuonna Lohjan Alli-tiimille ja sen jäsenille Mirja Kalliolle Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymästä, Outi Keskiselle Asumispalvelusäätiö ASPAsta ja Harry Yltävälle Lohjan kaupungin vammaispalveluista.

Lohjan kaupunki liittyi Kehitysvammaliiton ylläpitämään Alli-verkostoon syksyllä 2002. Laatuvastaavaksi nimettiin sosiaalityöntekijä Harry Yltävä, ja työskentelyn tueksi koottiin tiimi Lohjan alueen palveluntuottajista.

Ensisijaiset perustelut sille, että Vuoden Alli -tunnustus päätettiin antaa juuri Lohjan Alli-tiimille olivat seuraavat:

 • Tiimin toiminta on koonnut eri palvelujen tuottajat saman pöydän ääreen suunnittelemaan ja parantamaan lohjalaisten kehitysvammaisten asumisolosuhteita. Tiimin toiminnassa ovat olleet mukana Lohjan kaupunki, Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymä ja Asumispalvelusäätiö ASPA.
 • Tiimi toimii malliesimerkkinä muille kunnille ja palvelujen tuottajille. Verkostoituminen ja yhteistoiminnan parantaminen ovat olleet lähtökohtia Lohjan Alli-tiimin toiminnassa.
 • Alli-tiimi on yhtenäistänyt toimintakäytäntöjä Lohjan kunnan alueella, mm. palvelusuunnitelmakäytäntöjä on pyritty yhdenmukaistamaan eri palvelujen tuottajien kesken.
 • Lohjan Alli-tiimi on järjestänyt erilaisia tilaisuuksia, joissa on kerrottu asumispalvelujen hyvistä käytännöistä sekä Alli-verkoston toiminnasta.
 • Lohjan Alli-tiimin lisäksi kuntaan on perustettu omaisten ja kehitysvammaisten asiakkaiden työryhmät, jotka ovat antaneet palautetta asumispalvelujen järjestämisestä Lohjan kunnan alueella.
 • Alli-tiimin jäsenet ovat koordinoineet 8 erillistä kehittämishanketta Lohjan alueella Alli-verkoston tuella. Kussakin erillishankkeessa on saavutettu hyviä tuloksia.

Kunniamaininta

Alli-verkoston johtoryhmä halusi antaa vuonna 2004 myös kunniamaininnan Alli-verkostossa toteutettavalle kehittämishankkeelle.

Kunniamaininnan saivat Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymän Lohjan Törmäsenkadun asuntolan asiakkaat Hanne Stick, Mika Tonteri, Jani Eliasson, Leena Lemberg ja Elina Kaurenmaa sekä ohjaaja Tuula Karhu.

Törmäsenkadun asuntola käynnisti vuonna 2004 Alli-verkostossa ekologisuus ja taloudellisuus -kehittämishankkeen, jonka tavoitteena oli kehittää ryhmäkodin toimintoja ekologisemmiksi ja sitä kautta taloudellisemmiksi.

Erityiset perustelut sille, että kunniamaininta päätettiin antaa Törmäsenkadun asuntolalle olivat seuraavat:

 • Asiakkaat ovat olleet mukana alusta alkaen arvioimassa ja kehittämässä kotinsa toimintoja. Kehittämishankkeen suunnittelu tehtiin yhdessä asukkaiden kanssa, ja he ovat osallistuneet aktiivisesti hankkeen toteutukseen
 • Hanke on toteutukseltaan omaperäinen.
 • Hanke ankkuroi ryhmäkodin toiminnan nykypäivään ja kotitalouksien tulevaisuuden haasteisiin.
 • Hanke toimii erinomaisena esimerkkinä muille kehitysvammaisten ryhmäkodeille.

Päivitetty: 05.09.2007

« Takaisin