Vuoden Alli 2005

Vuoden 2005 Vuoden Alliksi valittiin Isojoen kunnan Vanhassakylässä sijaitseva Papanmäen asuntola. Se kuuluu Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palveluihin.

Vuoden Alli on Kehitysvammaliiton Alli-laatuverkoston tunnustuspalkinto henkilölle, yritykselle tai yhteisölle, joka on omalla toiminnallaan edistänyt kehitysvammaisten ihmisten palvelujen laatua. Vuoden Alliksi valittava henkilö, yritys tai yhteisö on edistänyt vammaisten hyviä palveluja vaikuttamalla asenteisiin ja toimintakulttuuriin, edistänyt palvelujen esteettömyyttä, esteettisyyttä ja kehitysvammaisten ihmisten yhteiskuntaan liittymistä tai tehnyt pitkäjänteistä laatutyötä yhdessä asiakkaiden kanssa.

Tunnustuspalkinto jaettiin tänä vuonna kolmatta kertaa.

Papanmäen asuntola on koti ja tukikohta yhteensä 11 kehitysvammaiselle henkilölle, jotka asuvat joko asuntolassa tai tukiasunnoissa läheisessä rivitalossa. Papanmäen vieressä sijaitsee Isojoen toimintakeskus. Asuntolan ja toimintakeskuksen vaikutuksesta Papanmäelle on kehittynyt vahva yhteistoiminnallinen yhteisö.

Papanmäen asuntolan valintaa Vuoden Alliksi perusteltiin seuraavasti:

  • Papanmäen asuntola ja sen asukkaat ovat integroituneet tiiviiksi osaksi ympäröivää kyläyhteisöä. Asukkaat ovat mm. liittyneet kyläyhdistyksen jäseniksi. He osallistuvat kyläyhteisön toimintaan ja tapahtumiin, kuten tupailtoihin ja pikkujouluihin.
  • Papanmäen kantava ajatus on, että asukkaat ja asuntola ovat luonteva osa kyläyhteisöä ja sen elämää. Asuntolassa on tehty paljon työtä asuntolasta ulospäin suuntautuvan toiminnan kehittämiseksi.
  • Papanmäen asuntolassa on tehty innostuneen henkilökunnan voimin pitkäjänteistä laatutyötä kehitysvammaisten asukkaiden asumisen ja elämisen laadun parantamiseksi, mm. asukkaiden vaikuttamis- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia lisäämällä.
  • Asukkaita kannustetaan ja tuetaan hyödyntämään omaa osaamistaan, kertomaan mielipiteitään mm. yhteisissä palavereissa ja osallistumaan rohkeasti uusiin asioihin kokeillen ja oppien uutta.
  • Asukkaita tuetaan yksilöllisten harrastusten ja vapaa-ajanviettotapojen pariin.
  • Asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen on asuntolassa nähty tärkeänä kehittämisen kohteena ja väylänä asumisen ja elämisen jatkuvaan kehittämiseen. Asiakaspalautetta kerätään asukkailta, heidän omaisiltaan ja paikalliselta kehitysvammaisten tukiyhdistykseltä sekä uraauurtavasti myös ympäröivältä kyläyhteisöltä.

Päivitetty: 05.09.2007

« Takaisin