Vuoden Alli 2006

Vuoden 2006 Alliksi on valittu Lappeenrannan kaupungin kehitysvammaisten päivätoiminta. Palkinto luovutettiin keskiviikkona 31. tammikuuta Vantaalla Heurekassa pidetyssä tilaisuudessa.

Vuoden Alli on Kehitysvammaliiton Alli-laatuverkoston tunnustuspalkinto kehitysvammaisten ihmisten palvelujen laadun edistämisestä. Vuoden Alliksi valittava henkilö, yritys tai yhteisö on edistänyt vammaisten ihmisten hyviä palveluja vaikuttamalla asenteisiin ja toimintakulttuuriin, edistämällä palvelujen esteettömyyttä ja esteettisyyttä ja kehitysvammaisten ihmisten yhteiskuntaan liittymistä, tekemällä pitkäjänteistä laatutyötä yhdessä palvelun käyttäjien kanssa, aikaansaamalla jotain uutta ja innovatiivista tai tuomalla esiin uusia näkökulmia. Tunnustuspalkinto jaettiin nyt neljännen kerran.

Lappeenrannan kaupungin kehitysvammaisten päivätoiminnassa on liki sata palvelun käyttäjää. Heistä suurin osa on vaikeavammaisia sekä puhetta tukevia tai korvaavia kommunikointimenetelmiä käyttäviä henkilöitä. Vuoden Alli -tunnustuspalkinto myönnettiin Lappeenrannan kaupungin kehitysvammaisten päivätoiminnalle tunnustuksena siitä, että ennakkoluulottoman ja luovan työotteen ansiosta Lappeenrannassa on monin tavoin onnistuttu tukemaan vaikeavammaisten palvelun käyttäjien osallistumista palvelujen arviointiin.

Kehitysvammaisten päivätoiminnan laatua on arvioitu ja kehitetty Lappeenrannassa pitkäjänteisesti: asiakastyytyväisyyskyselyitä on toteutettu vuodesta 2000 alkaen, päivätoiminta on ollut mukana Lappeenrannan kaupungin EFQM-itsearvioinnissa, ja Kehitysvammaliiton Alli-laatuverkostoon Lappeenrannan kaupungin kehitysvammaisten päivätoiminta liittyi vuonna 2005.

Lappeenrannan kaupungin kehitysvammaisten päivätoimintaa on arvioitu kunnianhimoisesti, tavoitteellisesti ja eettisesti, ”tosissaan, mutta ei totisesti”. Päivätoimintaa toteuttavissa toimipisteissä on mm. kerätty tietoa kaikkien päivätoiminnassa olevien asiakkaiden toiveista, haaveista ja unelmista. Tiedonkeruussa on hyödynnetty luovasti erilaisia kommunikointia tukevia ja korvaavia menetelmiä. Päivätoiminnan asiakkaat ovat olleet keskeisessä asemassa myös kertoessaan niistä asioista, joissa he kokevat olevansa hyviä ja taitavia. Monikaan heistä ei ole aiemmin päässyt pohtimaan ja tuomaan esiin omia vahvuuksiaan.

Kehitysvammaisten asiakkaiden minäkuvan on todettu alkavan vahvistua, kun he ovat päässeet kertomaan omista näkemyksistään ja toiveistaan. Palvelun käyttäjien omaiset ovat antaneet erittäin myönteistä palautetta. Henkilökunnan johdonmukaisuus tulkinnoissa ja menettelytavoissa on lisääntynyt, mikä puolestaan on omiaan lisäämään palvelun käyttäjien turvallisuuden tunnetta.

Lappeenrannan kaupungin kehitysvammaisten päivätoiminnan arviointi jatkuu maaliskuuhun 2007, minkä jälkeen päivätoiminnan työntekijät, asiakkaat ja omaiset valitsevat yhdessä päivätoiminnan kehittämisen kohteen ja ryhtyvät toteuttamaan kehittämishanketta Kehitysvammaliiton Alli-laatuverkostossa.

Päivitetty: 05.09.2007

« Takaisin