Vuoden Alli 2008

Kehitysvammaliiton joka toinen vuosi myöntämä Vuoden Alli -tunnustuspalkinto on annettu KVPS Tukena Oy:n Harjavallan alueen henkilökohtaiselle avustajatoiminnalle.

Palkinto luovutettiin 7.5.2008 Helsingissä Asiakkaasta ihmiseksi -seminaarissa.

Hopeanuolen palvelukoti järjestää Harjavallassa henkilökohtaista avustajatoimintaa tukiasumiseen liittyvänä palveluna seitsemälle kehitysvammaiselle aikuiselle henkilölle eli päämiehelle. Henkilökohtaisella avustajatoiminnalla mahdollistetaan päämiehille itsenäinen ja oman näköinen elämä omassa kodissa, omien toiveiden mukaisessa ympäristössä sekä tuetaan päämiesten omien asioiden hoitamista kodissa ja kodin ulkopuolella ja edistetään yhteiskunnallista osallistumista. Toiminnan perustana on yksilökeskeinen suunnittelu, joka tuo esiin päämiehen omia tarpeita ja toiveita ja varmistaa niiden siirtymisen osaksi hänen elämäänsä jo palvelujen suunnitteluvaiheessa.

Palkintoraadin mukaan toiminta uudistaa olemassa olevia asumispalveluiden palvelurakenteita ja edistää kehitysvammaisten henkilöiden itsenäisen asumisen vaihtoehtoisia ratkaisuja. Vaihtoehtojen kehittäminen on erityisen ajankohtaista juuri nyt, kun kehitysvammaisten ihmisten asumispalvelut ovat rakennemuutoksessa, jossa pyritään laitoshoidon hajauttamiseen ja yksilöllisempien asumismuotojen luomiseen.

KVPS Tukena Oy:n henkilökohtainen avustajatoiminta Harjavallassa on suunnannäyttäjä kehitysvammaisten ihmisten yksilöllisen asumisen mahdollistamisessa. Se on erinomainen esimerkki siitä, että asumisessa tarvittavaa apua ja tukea voidaan järjestää henkilölle hänen yksilöllisten tarpeidensa ja toiveidensa mukaan – ei totuttujen tai valmiina tarjolla olevien perinteisten asumisratkaisujen mukaan. Henkilökohtaisessa avustajatoiminnassa hyödynnetään kehitysvammaisten ihmisten omaa potentiaalia, näkemystä ja kokemusta oman elämänsä asiantuntijoina, päämiehinä.

Päivitetty: 08.05.2008

« Takaisin