FASD-projekti

FASD-lasten ja -nuorten tuen ja palveluiden kehittämisprojekti

FASD-projektin (tunnettiin aiemmin työnimellä Näkymättömästä näkyväksi) tavoitteena oli tuottaa tietoa FASD-ilmiöstä sekä kehittää FASD-lasten ja -nuorten tukimuotoja ja palveluita.

Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on merkittävin yksittäinen kehitysvammaisuuden aiheuttaja länsimaissa. Suomessa syntyy joka vuosi arviolta 600–1000 alkoholin vaurioittamaa lasta. FASD eli fetal alcohol spectrum disorders on kattotermi, joka kuvaa sikiövaurioiden laajaa kirjoa. Vaurioiden vakavin muoto on FAS eli sikiön alkoholioireyhtymä. Alkoholialtistuksen seurauksia ei vielä tunneta tarpeeksi, eikä lasten auttamiseksi ole riittäviä toimintamalleja.

FASD-projektissa

  • tuotettiin tietoa FASDista eri ikävaiheissa
  • tutkittiin palvelujärjestelmän mahdollisuuksia vastata FASD-lasten ja -nuorten tarpeisiin
  • levitettiin tietoa FASD-lasten ja -nuorten auttamiseen sopivista toimintamalleista
  • järjestettiin monimuotokoulutusta alan työntekijöille ja perhehoitajille.

Paikallisessa kehittämistyössä oli mukana useita yhteistyökuntia. Projekti toteutettiin yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton ja Perhehoitoliiton kanssa. Projektia rahoitti Raha-automaattiyhdistys 2008–2011.

Koulutusta raskaudenaikaisen alkoholinkäytön aiheuttamista vaurioista

Kehitysvammaliitolta voi tilata kouluttajan kertomaan siitä, miten äidin juoma alkoholi vaikuttaa syntyvään lapseen ja minkälaista elämä alkoholista saadun vaurion takia on. Sikiöaikainen alkoholialtistus voi aiheuttaa vakavia vaurioita ja vaikuttaa syntyvän lapsen elämään pysyvästi.

Koulutusta tarjoavat kokemuskouluttajat. Kokemuskouluttajilla on itsellään omakohtaista kokemusta tästä aiheesta. Kouluttajina toimii alkoholista vaurioituneiden lasten sijais- ja adoptiovanhempia sekä FAS-diagnoosin saaneita nuoria aikuisia.

Koulutuksen voi tilata esimerkiksi kouluun, alan oppilaitoksiin tai sosiaali- ja terveydenalan ammattilaisten omiin koulutuksiin. Koulutus kestää noin tunnin.

Julkaisut

Seppälä H. 2012. Näkymättömästä näkyväksi – FASD-lasten ja -nuorten tuen ja palveluiden kehittämisprojekti 2008–2012. Projektin loppuraportti (pdf, 691 kt)

FASD-materiaalia

Lisätietoa

Päivitetty: 31.08.2015

« Takaisin