ImPaCT in Europe

Kehitysvammaliitto oli mukana kumppanina tietotekniikka-alan verkostohankkeessa Improving Person Centred Technology in Europe (ImPaCT) vuosina 2009–2011.

Projektin päätavoitteena oli lisätä tietoisuutta yksilöllisen ja käyttäjälähtöisen tietotekniikan eduista ja osoittaa, kuinka teknologian avulla voidaan tukea vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä itsenäistä elämää. Tarkoituksena oli myös vaihtaa hyviä käytäntöjä ja ideoita käyttäjälähtöisen teknologian edelleen kehittämiseksi.

Loppuraportit

Päivitetty: 11.01.2016

« Takaisin