Kehitysvammaiset ihmiset töihin

Syrjäytymisestä osallisuuteen

Kehitysvammaliiton Kehitysvammaiset ihmiset töihin -projektin (2013 – 2016) päätavoitteena oli ottaa käyttöön ja soveltaa näyttöön perustuva työhönvalmennuksen toimintamalli kehitysvammaisille henkilöille.

Tämän seurauksena useammalla työtoiminnassa olevalla kehitysvammaisella ihmisellä on paremmat mahdollisuudet työllistyä työsopimussuhteiseen työhön avoimille työmarkkinoille. Projektissa esille nousseet tarpeet ja ajatukset työtoimintapalveluiden ja työhönvalmennuksen kehittämisestä olivat osa projektin tuloksia.

Työmies Ilpo Lautala, työhönvalmentaja Minna Lonka ja myyntipäällikkö Teemu Komulainen kertovat kokemuksiaan ja ajatuksiaan työstä, työllistämisestä ja siitä, miten kehitysvammaisia ihmisiä voidaan tukea työelämään.

Projekti toteutettiin Kymenlaaksossa yhteistyössä Carea kuntayhtymän, Parik-säätiön, Sotek-säätiön, Ravimäkiyhdistyksen sekä Kouvolan, Kotkan ja Haminan kaupunkien kanssa. Myös Kaakkois-Suomen TE-toimisto oli projektissa mukana.

Projektia rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Mikko hakee töitä ja huomaa, ettei se ole kehitysvammaiselle ihmiselle helppoa. Onneksi sinnikkyys palkitaan.

Eurooppalainen vammaispalvelujen tuottajien järjestö EASPD on tehnyt kolmen videon sarjan, jossa esitellään hyviä käytäntöjä vammaisten ihmisten työllistämisessä avoimille työmarkkinoille. Reaching Out -videoprojektiin tehtiin yksi osa Kehitysvammaliiton KIT-projektissa työllistyneestä Sallasta.

Projektissa työskenneltiin monella tasolla:

  • Työtoimintaan osallistuvien kehitysvammaisten ihmisten kanssa pidettiin vertaisryhmiä, joissa käsiteltiin heidän vahvuuksiaan, työllistymiseen liittyviä toiveitaan ja suunnitelmiaan.
  • Projekti järjesti tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia työtoimintaan osallistuville kehitysvammaisille ihmisille ja heidän lähipiirilleen.
  • Alueen työnvalmentajille järjestettiin koulutusta ja valmennusta näyttöön perustuvan työhönvalmennuksen ja yksilökeskeisen toiminnan pääperiaatteista. Työpaikkojen etsintä ja työhönvalmennus toteutettiin projektiin osallistuvien organisaatioiden omin voimin.
  • Järjestettiin tuetun työllistymisen strategiaryhmiä, joissa pohdittiin miten kunnassa voitaisiin ottaa tavoitteeksi ja edistää näyttöön perustuvaa työhönvalmennusta sekä tehostaa työhönvalmennukseen käytettävissä olevia voimavaroja.
  • Projektin tutkimuksen tavoitteena oli 1) tuottaa ajantasaista tietoa kehitysvammaisten ihmisten työllisyystilanteesta ja 2) nostaa esiin kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä edesauttavia ja mahdollistavia tekijöitä sekä työllistymisen esteitä. Tutkimustuloksia käytettiin sekä hankkeen tiedotuksessa että koulutus- ja kehittämistoiminnassa.
  • Viestintä ja erilaiset projektissa tuotetut materiaalit tukivat toteutusta ja toivat sitä yleiseen tietouteen.

Uutiskirjeet

Projektin aikana julkaistiin uutiskirjeitä yleis- ja selkokielellä.

Yleiskielellä

Selkokielellä

Lisätietoa

Päivitetty: 19.04.2017

« Takaisin