Monenlaisia tuloksentekijöitä

Marko sai työpaikan Citymarketista. Hänen työvalmennuksensa tulee Aula-työkodista, ja työpaikan järjesti Kehitysvammaliiton Johanna Kinnunen. Kuva: Hannu Lehmusvuori

Kehitysvammaliiton ja K-kauppiaiden yhteistyönä uusia työpaikkoja kehitysvammaisille ihmisille

Kehitysvammaliiton ja K-kauppiasliiton yhteistyössä toteuttama Monenlaisia tuloksentekijöitä -hanke loi 27 uutta työpaikkaa kehitysvammaisille ihmisille K-ryhmän kauppoihin eri puolille maata.

Määräaikaiselle hankkeelle asetetut tavoitteet ylittyivät selvästi. Monenlaisia tuloksentekijöitä on ollut viime aikojen kiinnostavimpia vammaisten ihmisten työllistämistä edistäviä hankkeita. Se on saanut laajaa julkisuutta, ja se on myös vauhdittanut monella paikkakunnalla työvalmennuksen kehittämistä.

Monenlaisia tuloksentekijöitä oli K-kauppiasliiton yhteiskuntavastuun kärkihanke liiton 100-vuotisjuhlavuonna 2012. K-kauppiasliitto luovutti hankkeeseen Kesko Oy:n ja muiden sidosryhmien juhlavuoden keräykseen lahjoittamat varat. Myöhemmin yhteistyötä jatkettiin vielä vuoden 2013 elokuuhun asti. Kehitysvammaliittoon palkattiin työntekijä, jonka tehtävänä oli saattaa kaupan alan töistä kiinnostuneet kehitysvammaiset ja K-kauppiaat yhteen.

Hankkeesta tiedotettiin sähköpostitse kaikille K-ryhmän kauppiaille. Kaikkiaan 66 kauppiasta vastasi näihin yhteydenottoihin ja ilmaisi kiinnostuksensa kehitysvammaisen työntekijän palkkaamiseen. Kehitysvammaliiton työntekijä lähetti tämän jälkeen kauppiaalle tietopaketin kehitysvammaisen ihmisen työllistämiseen liittyvistä asioista ja auttoi tätä löytämään paikkakunnalla toimivan työvalmentajan. Työntekijän rekrytointi käynnistyi paikallisin voimin. Kehitysvammaliiton työntekijä antoi pitkin matkaa tukea ja ohjausta työllistämisprosessin läpi viemiseen ja oli tärkeänä taustatukena myös TE-toimiston kanssa asioinnissa.

Näistä 66 kauppiaasta 27 työllisti kehitysvammaisen työntekijän. TE-toimiston myöntämä palkkatuki auttoi työllistämiskynnyksen ylittämisessä lähes kaikissa tapauksissa. Solmitut työsuhteet kulkevat ainakin alkuun käsi kädessä palkkatuen kanssa. Vuoden mittaisia tai sitä pitempiä työsopimuksia tehtiin lähes joka toiselle, ja tällä hetkellä on tiedossa jo kolme vakinaistettua työsuhdetta. Lähes kaikki työt ovat osa-aikaisia, 20 viikkotyötunnin molemmin puolin. Eläkkeen lisäksi ansaittavien tulojen tiukat rajat rajoittavat useimpien työaikaa.

Kymmenen työllistämisestä kiinnostuneen kauppiaan paikkakunnalla ei pystytty järjestämään työvalmennusta eikä työhönvalmentajan tukea, eikä työllistämisessä päästy sen takia etenemään. Muutamassa tapauksessa TE-toimiston kielteinen asenne eläkkeellä olevan henkilön työllistämistä ja palkkatukea kohtaan muodostui esteeksi. Paikallisten kehitysvammapalveluiden asenteet saattoivat olla myös torjuvia eikä palkkatyön merkitystä kehitysvammaiselle ihmiselle aina ymmärretty. Vähintään kolmasosassa niistä tapauksista, joissa ei päästy työllistämään, syy oli palvelujärjestelmän puutteissa ja liian hankalaksi käyneessä byrokratiassa, ei kauppiaassa.

Joukossa oli niitäkin kauppiaita, joilla oli ollut kaupassaan jo kenties vuosien ajan avotyöntekijä, eikä tähän järjestelyyn haluttu muutosta. Hankkeessa onnistuttiin neuvottelemaan vain yksi avotyöpaikka työsopimussuhteiseksi työpaikaksi.

Kauppiaan kiinnostus kehitysvammaisen työntekijän palkkaamiseen ja Kehitysvammaliiton työntekijän tarttuminen asiaan kannusti monella paikkakunnalla työvalmentajia kehittämään työtään ja uudistamaan tavoitteitaan. Kahdeksassa tapauksessa hankkeen myötä työllistynyt oli ensimmäinen palkkatyöhön päässyt kehitysvammainen henkilö omalla paikkakunnallaan. Liiton työntekijä oli hankkeen aikana yhteydessä n. 80 paikalliseen työvalmentajaan tai avotyön ohjaajaan ja antoi näille kannustusta ja tukea.

Monenlaisia tuloksentekijöitä osoitti, että yrityksen pyrkimys toteuttaa yhteiskuntavastuutaan voi muodostaa hedelmällisen perustan yksityisen sektorin ja järjestöjen yhteistyölle. K-kauppiasliiton halu tehdä jotakin konkreettista niissä yhteisöissä, missä kauppiaat toimivat, yhdistyi Kehitysvammaliiton näkemykseen ja osaamiseen tavalla, joka edisti kummankin osapuolen arvoja ja tavoitteita ja tuotti hyviä tuloksia.

Monenlaisia tuloksentekijöitä on saanut myös erittäin paljon myönteistä julkisuutta: se on ollut yli 100 kertaa esillä eri medioissa, tv:ssä, radiossa, valtakunnallisissa ja maakuntalehdissä sekä aikakauslehdissä.

Hankkeessa tehtiin myös video ”Tuloksentekijöitä työllistämässä” yhteistyössä ammattiopisto Luovin kanssa.

Loppuraportti

Saatiin töitä! Monenlaisia tuloksentekijöitä -hankkeen loppuraportti. Heikki Seppälä / Kehitysvammaliitto 2013 (pdf, 854 kt)

Päivitetty: 27.09.2013

« Takaisin