Muut TE-toimistojen kautta saatavat tuet

TE-toimisto voi myöntää työolosuhteiden järjestelytukea työnantajalle, jos työhön palkattavan tai työssä olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää työvälineiden hankkimista tai työpaikalla tehtäviä muutoksia (enintään 4000 euroa). Työolosuhteiden järjestelytukea voidaan myöntää myös korvaamaan toisen työntekijän antamaa apua vajaakuntoisen henkilön työssä selviytymiseen (400 euroa kuukaudessa, enintään 18 kuukauden ajan).

Työolosuhteiden järjestelytuki on valtion harkinnanvarainen tukimuoto. Työnantajalla tai -tekijällä ei ole subjektiivista oikeutta tuen saantiin. Tukien saamiseen vaikuttavat TE-toimistojen määrärahat.

Työkokeilun avulla voidaan selvittää henkilön soveltuvuutta erilaisiin ammatteihin tai selviytymistä erilaisissa työtehtävissä. Työkokeilu voi kestää enintään 12 kuukautta. Työkokeiluun voi ohjata mm. Kela, TE-toimisto, hoitava lääkäri tai kuntoutustutkimuksen tehnyt asiantuntija. Työkokeilu on työnantajalle ilmainen.

Työkokeilu (www.te-palvelut.fi)

Päivitetty: 16.05.2013

« Takaisin