Vakuutukset

Moni työnantaja on arastellut vajaatyökykyisen palkkaamista suurempien työeläkekustannusten pelossa. Suurtyönantajilla on kuitenkin mahdollisuus ottaa vajaakuntoisena palkatulle erillinen vakuutus. Erillisvakuutuksessa olevaa ei oteta mukaan, kun lasketaan yrityksestä työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrää.

Työnantaja selvittää asian työeläkelaitoksensa kanssa, joka tekee vajaakuntoisena palkatulle erillisvakuutuksen.

Työeläke.fi (www.tyoelake.fi)

Päivitetty: 17.01.2013

« Takaisin