OIVA

Kuva: Pekka Elomaa

Osallisuuteen vuorovaikutusaloitteilla

Vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen kehittäminen -hanke (2005–2008)

Kehitysvammaliiton Tikoteekin toteuttaman ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman hankkeen tavoitteena oli edistää vaikeimmin kehitysvammaisten aikuisten vuorovaikutusta ja kommunikointia arjessa yhdessä lähi-ihmisten kanssa.

Hankeaikana kehitettiin uutta yhteisöllistä työskentelytapaa, jota kokeiltiin projektin yhteistyöyhteisöissä. Syksyn 2005 ja kevään 2007 aikana Honkalampi-keskuksessa, Ylisen kuntoutuskeskuksessa ja Kehitysvammatuki 57:n Oskarinpuistossa kokoontui kolme videohavainnointiryhmää, kukin yhteensä 12 kertaa. Video-ohjaukseen sisältyi ryhmätapaamisia ja itsenäistä, vuorovaikutusta vahvistavaa työskentelyä. Ryhmät videoivat jokaista tapaamista varten arkisen vuorovaikutustilanteen. Lisäksi työntekijät määrittelivät, mistä näkökulmasta he toivoivat videoitua tilannetta tarkasteltavan. Ryhmätapaamisissa työntekijät havainnoivat vuorovaikutusta videolta yhdessä ohjaajan kanssa.

Kehitetty vaikeimmin puhevammaisten ihmisten yhteisöjen vuorovaikutusta vahvistava OIVA-vuorovaikutusmalli tuotteistettiin ja rekisteröitiin Kehitysvammaliitolle. Kehittämistyössä hyödynnettiin kokemuksia, joita oli saatu hankkeen yhteistyötahojen kanssa toteutetuissa video-ohjausprosesseissa.

Hanke tuotti Papunet-sivustoon Vuorovaikutus-osion, joka sisältää tietoa varhaisesta vuorovaikutuksesta ja tekijöistä, jotka edistävät vuorovaikutuksen onnistumista. Vuorovaikutuksen tukeminen -osiossa esitellään vuorovaikutusta vahvistavat LOVIT-elementit, jotka on kiteytetty hankkeessa varhaisen vuorovaikutuksen teorioista. Lisäksi Papunet-sivustoon kerättiin ideapankki virikemateriaalien käyttötavoista.

Hankeaikana tehtiin myös Toimimalla osallisuuteen -esite sekä OIVALLUKSIA-virikemateriaalipaketti, jonka avulla lähi-ihmiset voivat tarjota kehitysvammaisille kumppaneilleen merkityksellisiä aistielämyksiä, uusia vuorovaikutuksen sisältöjä ja kokemuksia itsestä aktiivisena toimijana.

Lisäksi hankkeessa tehtiin tutkimus siitä, miten yhteistyöyhteisöjen ohjauksessa projektiaikana käytetty työskentelytapa vaikutti kommunikointiin.

Julkaisut

Lisätietoa

Päivitetty: 28.11.2013

« Takaisin