OIVALLA vuorovaikutukseen

Kuva: Pekka Elomaa

Vuorovaikutusmalli vaikeimmin puhevammaisten ihmisten osallistamiseksi -hanke (2009–2012)

Kehitysvammaliiton Tikoteekin OIVA-hankkeessa (2005–2008) kehitettiin OIVA-vuorovaikutusmalli®, jonka tavoitteena on vahvistaa vaikeasti puhevammaisten ihmisten ja työntekijöiden vuorovaikutustaitoja.

Jotta OIVA-hankkeessa kehitetyt vuorovaikutusta vahvistavat toimintatavat saadaan yhä useampien vaikeimmin puhevammaisten ihmisten yhteisöjen käyttöön, Raha-automaattiyhdistys myönsi hankeavustuksen vuosille 2009–2012.

OIVALLA vuorovaikutukseen -hankkeen tavoitteena oli levittää OIVA-vuorovaikutusmallia valtakunnallisesti sekä kehittää työskentelymallia niin, että sitä voidaan käyttää myös vaikeimmin muistisairaiden ihmisten yhteisöjen ohjaamiseen.

Hankkeessa kehitettiin

  • valtakunnallinen, yhteisöllinen OIVA-ohjaajien koulutusohjelma, joka mahdollistaa OIVA-vuorovaikutusmallin levittämisen vaikeasti puhevammaisille ihmisille palveluja tarjoaviin yhteisöihin
  • OIVA-ohjaajien materiaalit ja työvälineet
  • tukiverkosto OIVA-ohjaajille ja heidän työnantajaorganisaatioilleen.

Lisäksi hankkeessa

  • kokeiltiin OIVA-vuorovaikutusmallin toimivuutta vaikeasti muistisairaiden ihmisten yhteisöissä
  • koottiin ja tuotettiin tietoa internetiin muistisairauden vaikutuksista vuorovaikutukseen.

Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Eteva kuntayhtymä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Helsingin kaupunki, Oulun kaupunki, Turun kaupunki, Muistiliitto ry ja Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitos.

Lisätietoa

Erityisasiantuntija Kaisa Martikainen, p. 09 3480 9362

Päivitetty: 28.11.2013

« Takaisin