Omin voimin kotona

Kehitysvammaliitto oli mukana vuoden 2000 lopussa päättyneessä Omin voimin kotona -projektissa.

Yhdeksän osahankkeen yhteisenä nimittäjänä olivat ikääntyneet (yli 65-vuotiaat) kotona asuvat henkilöt.

Kehitysvammaliiton osahankkeessa tuettiin iäkkäitä kehitysvammaperheitä Turussa. Projektissa selvitettiin perheiden tilannetta, tukiverkostoja ja niiden toimivuutta, perheiden kokemuksia palveluista ja kehitysvammaisten perheenjäsenten ajatuksia elämästään.

Perheet saivat tukihenkilön, joka pyrki kehittämään perheiden palveluja sekä etsimään ja organisoimaan uusia palvelujen luomisen väyliä yhteistyössä perheiden, aikuisten erityisneuvolan, eri yksiköiden ja kolmannen sektorin palveluntarjoajien kanssa.

Lisätietoa

Päivitetty: 09.01.2015

« Takaisin