Onnistuneita valintoja

Yksilöllisiä ratkaisuja etsimässä

Vammaisille henkilöille suunnatut tuki- ja palvelumuodot elävät murrosaikaa. Suunta on kohti yksilöllisesti räätälöityjä palveluja ja tukimuotoja, jotka mahdollistavat yksilölle paitsi omannäköisen elämän myös entistä aktiivisemman roolin yhteiskunnassa ja omassa lähiyhteisössään.

Muutoksen mahdollistamiseksi tarvitsemme yhteisiä ponnistuksia palvelujen käyttäjien ja niiden järjestäjien välillä. Kaiken suunnittelun lähtökohtana on tieto siitä, mitä palvelujen käyttäjät elämältään haluavat ja millaista tukea he arjessaan tarvitsevat.

Onnistuneita valintoja -hankkeessa halusimme edistää vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutumista. Lähtökohtanamme oli, että jokaisella on oikeus omannäköiseen elämään, yhdenvertaiseen osallistumiseen sekä henkilökohtaiseen tukeen.

Hankkeen tutkimus- ja kehittämistyö perustuivat yhteistoiminnalle ja ihmisten omalle asiantuntijuudelle – paras lopputulos syntyy, kun kaikki asianosaiset ovat yhdessä tekemässä parempaa huomista, ideoimassa ja kehittämässä uudenlaisia toimintatapoja ja tukimuotoja.

Hankkeessa kehitimme sosiaalityön ja palveluohjauksen käytäntöjä. Edistimme kehitysvammaisten ihmisten osallistumisen mahdollisuuksia, heidän liittymistään omiin lähiyhteisöihinsä ja yhteiskunnan toimintaan.

Työskentelimme Lahdessa ja Turussa yhdessä kehitysvammaisten henkilöiden, heidän perheidensä ja läheistensä sekä eri ammattiryhmien edustajien kanssa – uskoen ihmisten vahvuuksiin ja voimavaroihin sekä heidän omaan asiantuntijuuteensa.

Hankkeemme perusta oli yksilökeskeisessä lähestymistavassa. Hyödynsimme yksilökeskeisen elämänsuunnittelun (PCP, person centred planning) periaatteita ja työvälineitä.

Hankkeen tavoitteina oli

  1. vahvistaa kehitysvammaisten henkilöiden vaikuttamismahdollisuuksia niin omassa elämässä kuin palvelujen suunnittelussakin
  2. kehittää ja kokeilla uusia tekemisen tapoja sosiaalityössä, palveluohjauksessa ja palvelujen suunnittelussa
  3. tutkia lähiyhteisöjä ja niihin liittymistä sekä palveluja yhdessä kehitysvammaisten henkilöiden kanssa.

Kotimaisia yhteistyökumppaneitamme olivat Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Kehitysvammaisten Tukiliitto, FDUV sekä Jaatinen ry.

Kansainväliset yhteistyökumppanimme olivat englantilaiset organisaatiot Key Ring, MacIntyre Charity ja Centre for Welfare Reform.

Hanke toteutettiin vuosina 2011–2013/2015 RAY:n tuella.

Hyvän elämän palapeli

Hyvän elämän palapeli -työväline tarjoaa vammaisten lasten perheille tukea palvelusuunnitteluun.

Hyvän elämän palapeli on kehitetty Jaatisen ja Onnistuneita valintoja -hankkeen yhteistyönä. Kehittämistyö on toteutettu yhteistyössä vammaisten lasten perheiden kanssa.

Julkaisu on saatavissa painettuna (hinta 10 e) Opikkeen verkkokaupasta (www.opike.fi) ja pdf-muodossa Verneri-verkkopalvelusta (www.verneri.net).

Hankkeen loppuraportti

Harjajärvi Minna (toim.), Burakoff Katja, Hakala Katariina & Somer Sari. 2015. Onnistuneita valintoja yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Onnistuneita valintoja -hankkeen loppuraportti (pdf, 3,8 Mt). Kehitysvammaliiton selvityksiä 10.

Lisätietoa

Päivitetty: 27.02.2017

« Takaisin