Sambia

Tukea ZAEPD:lle sekä kehitysvammaisille tytöille ja naisille Sambiassa

Kuva: Salim Henry
Kehitysvammaliitto toteutti Sambiassa vuosina 2006 – 2014 hanketta, jonka tarkoituksena oli kehitysvammaisten tyttöjen ja naisten aseman kohentaminen. Projektin paikallisena kumppanina toimi ZAEPD, joka on kehitysvammaisten ihmisten ja heidän vanhempiensa paikallinen järjestö. Projekti oli laaja ja ulottui viiteen provinssiin aina Livingstonesta Mansaan.

Tyttöjen ja naisten tukiprojektissa perustettiin viisi resurssikeskusta kullekin alueelle vertaisryhmiä varten, järjestettiin koulutuksia niin vanhemmille kuin vammaisille henkilöille, tehtiin lukuisia kirjasia mm. seksuaalisuudesta ja vammaisten oikeuksista selkeällä kielellä ja edistettiin nuorten ammattikoulutus- ja työllistymismahdollisuuksia. Tärkeä osa projektia oli myös tietoisuuden lisääminen kehitysvammaisuudesta ja asenteiden muokkaaminen esimerkiksi yhteisöradion ja -teatterin avulla.

Projekti oli pitkän suomalais-sambialaisen yhteistyön viimeinen vaihe. Hankkeen vetäytymisvaiheessa vuosina 2013 – 2014 keskityttiin ZAEPD-järjestön kapasiteetin lisäämiseen ja uusien kumppanuuksien etsimiseen.

Projekti sai rahoituksensa ulkoasiainministeriöltä ja oli osa Vammaiskumppanuusohjelmaa.

Suzyo on Kehitysvammaliiton Sambian-hankkeessa tehty video. Suzyo tarkoittaa ongelmaa. Fiktiivinen video käsittelee kehitysvammaisen nuoren asemaa perheessä ja ihmisten asenteita vammaisuutta kohtaan.

Lisätietoa

Päivitetty: 25.06.2015

« Takaisin