Selkohaku

Papunet-verkkopalveluyksikössä toteutettiin vuosina 2008–2009 Erityisryhmille soveltuvan tiedonhakupalvelun toteuttaminen -projekti.

Päämääränä oli parantaa erityisryhmien tietoyhteiskuntavalmiuksia ja -taitoja kehittämällä tehokas tiedonhaun väline. Päätavoitteina olivat tiedon kerääminen erityisryhmien hakukäyttäytymisestä ja kerätyn tiedon soveltaminen helppokäyttöisen hakukäyttöliittymän toteuttamisessa.

Kohderyhmänä olivat lukutaitoiset puhe- ja kehitysvammaiset ihmiset, joilla oli riittävät tietotekniset taidot.

Tuloksia voivat tulevaisuudessa hyödyntää myös monet muut tiedonhakijat, mm. erilaiset oppijat, ikäihmiset ja maahanmuuttajat. Näissä ryhmissä on selkokielen käyttäjiä tai he hyötyvät selkokielestä. Tästä johtuu projektin työnimi Selkohaku.

Ensimmäisen projektivuoden aikana kartoitettiin taustatietoa aikaisempaa tutkimusmateriaalia vertailemalla ja kerättiin käyttäjätietoa kohderyhmien tiedonhaun tavoista seuraamalla kohderyhmien edustajien toimintaa olemassa olevissa hakupalveluissa, esimerkiksi Googlessa.

Toisen projektivuoden aikana kerättyä tutkimusaineistoa analysoitiin, ja tämän perusteella tehtiin erilaisia käyttöliittymäprototyyppejä. Prototyyppien käytettävyyttä arvioitiin asiantuntija-arvioilla ja käyttäjäryhmien edustajien toimesta suoritetuin käyttäjätestein.

Projektissa kehitettiin helppokäyttöinen tiedonhaun käyttöliittymä. Projektin tuotoksia ja havaintoja on hyödynnetty Selko.fi-sivustolla suomenkielisen internetin selkosivustojen sisällöt kattavassa haussa.

Yhteistyökumppaneina olivat HIIT (Helsinki Institute for Information Technology), Helsingin kauppakorkeakoulun CKIR (Center for Knowledge and Innovation Research), BitLips Oy, Espoon Eestinmetsän koulu, Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys Enter ry, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö Diakoniaopisto, toimintakeskus Cäpsä ja Vallilan työkeskus Valtteri.

Rahoittajana toimi Raha-automaattiyhdistys.

Lisätietoa

Päivitetty: 08.10.2013

« Takaisin