Selkokieli ja vuorovaikutus

Kehitysvammaliiton Selkokeskuksessa käynnistyi keväällä 2007 kolmivuotinen Selkokieli ja vuorovaikutus -projekti. Sen tavoitteena oli hankkia tietoa selkokielen käytöstä vuorovaikutustilanteissa ja kehittää toimintamalleja näihin tilanteisiin.

Selkokieli on tavallista yleiskieltä helpompaa kieltä. Suullisessa kommunikoinnissa sitä tarvitsevat monet ihmiset, esimerkiksi useat kehitysvammaiset ihmiset, suomen kieltä opiskelevat maahanmuuttajat, dementoituneet vanhukset ja osa ihmisistä, joilla on kieli- tai kommunikointihäiriö.

Selkoryhmät on vakiintunut toimintamuoto kehitysvammahuollon toimintayksiköissä ja vanhainkodeissa. Selkoryhmissä luetaan selkomateriaalia ja keskustellaan luetun pohjalta. Ryhmäläiset saavat välineitä jäsentää ajatuksiaan ja tuntemuksiaan. Selkokieli on myös arjen työkalu: kieltä helpottamalla kommunikoidaan asiakkaan tarpeiden mukaan.

Selkokieli ja vuorovaikutus -projektissa selvitettiin, miten selkokieltä pitäisi käyttää, jotta mahdollisimman moni pystyisi olemaan osallisena vuorovaikutuksessa. Selkokielistä vuorovaikutusta tutkittiin sekä selkoryhmissä että kahdenkeskisissä tilanteissa.

Käytännön tietoa ja kokemusta selkokielen puhumisesta on paljon, mutta tutkittua tietoa ei juurikaan. Tähän asti selkokielen kehittäminen ja tutkimus on painottunut kirjalliseen selkokieleen.

Projektissa oli mukana neljä yhteistyötahoa, jotka edustivat eri selkokielen käyttäjiä. Ensimmäistä kertaa selkoryhmätoimintaa kokeiltiin dysfaattisten nuorten ja autismin kirjoon kuuluvien ihmisten yksiköissä. Kehitysvammahuollon ryhmiä oli kolme, joista yksi ryhmä oli ruotsinkielinen. Ryhmien ohjaajat olivat mukana toiminnan kehittämisessä, ja he saivat tukea ja koulutusta Selkokeskuksesta.

Tulokset julkaistiin käytännönläheisenä Selkokieli ja vuorovaikutus -oppaana projektin päätteeksi syksyllä 2009. Koulutusta kaikille selkoryhmän ohjaajille ja ohjaajiksi haluaville järjestettiin syksystä 2008 alkaen.

Projekti toteutettiin yhteistyössä Aivohalvaus- ja dysfasialiiton, Autismisäätiön, Satakunnan erityishuoltopiirin ja Förbundet De Utvecklingsstördas Väl -järjestön (FDUV) kanssa. Projektin rahoitti RAY.

Lisätietoa

Päivitetty: 08.01.2015

« Takaisin