TIDE

TIDE (Towards Inclusive Development Education) oli kehityskasvatushanke, joka kesti 2,5 vuotta (1.4.2013–30.9.2015).

Projektiin osallistui kahdeksan kumppania viidestä eri maasta (Belgia, Iso-Britannia, Italia, Suomi ja Unkari). Tavoitteena oli lisätä kehitys- ja monivammaisten ihmisten tietoisuutta globaalista maailmasta, heidän roolistaan ja heidän valintojensa vaikutuksesta kestävään kehitykseen. Näitä asioita peilattiin YK:n kahdeksan vuosituhattavoitteen valossa.

Lisäksi projektissa tuettiin nuorten aktiivista osallistumista keskusteluun oikeudenmukaisuudesta, ihmisoikeuksista ja kestävän kehityksen mukaisesta elämäntavasta. Lopuksi pyrittiin vaikuttamaan näiden asioiden edistymiseen sekä Suomessa että muualla Euroopassa.

TIDE-projektiin osallistunut Koo kertoo näkemyksiään kansainvälisyydestä ja suvaitsevaisuudesta CIMOn haastattelussa.

Suomesta projektiin osallistuivat Kehitysvammaliiton lisäksi Kaarisilta ja Lyhty ry.

Julkaisut

Lisätietoa

Päivitetty: 01.11.2016

« Takaisin