Vuorovaikutuksella tuloksiin

Kuva: Petri Puromies

Kehitysvammaliiton ja Suomen Vanhempainliiton Vuorovaikutuksella tuloksiin -hankkeessa (VuoTu) tuotettiin työvälineitä lasten oppimisen tukemiseksi ja oppimisen esteiden vähentämiseksi. Vuosina 2006–2008 toiminut VuoTu oli osa RAY:n rahoittamaa oppimisvaikeusohjelmaa.

Yhteistyökumppaneina olivat Tiistilän ja Postipuun koulut Espoosta sekä Siltamäen ala-aste ja Pitäjänmäen peruskoulu Helsingistä. Mukana olivat koulujen 5. ja 6. luokkien oppilaat, heidän vanhempansa ja opettajat.

Hankkeessa tuotetut materiaalit

Näin minä opin ja Näin minä ohjaan oppimaan

Näin minä opin -työkirja tukee lapsen oppimista. Julkaisu on tarkoitettu 3.–6. luokille. Työkirjan avulla lapsi tulee tietoiseksi monista asioista, jotka vaikuttavat hänen oppimiseensa. Samalla lapsi ymmärtää, että jokaisella on oma tapansa oppia, ja on mahdollista löytää itselleen sopivia opiskelutapoja.

Näin minä ohjaan oppimaan -opas sopii opettajille ja koulunkäyntiavustajille. Opas neuvoo työkirjan käytössä ja antaa vinkkejä lapsen oppimisen esteiden tunnistamiseen.

Keinu

Keinu on työväline lasten kokemusten ja tunteiden käsittelyyn ja kodin ja koulun yhteistyön lujittamiseen. Keinun avulla lapsi voi tuoda esille omia tuntemuksiaan oppimisympäristöstään ja kertoa mahdollisista huolenaiheistaan.

Opettaja saa Keinun avulla lapsilta arvokasta tietoa luokkayhteisöstä, ja vanhemmille Keinu luo mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan oman lapsen koulukokemuksia.

Keinusta on tulossa myös erityisopetukseen sovellettu versio.

Siirtymä sujumaan alakoulusta yläkouluun

Siirtymä sujumaan alakoulusta yläkouluun on valmis materiaali kolmeen vanhempainiltaan tai vanhempien vertaisryhmien käynnistämiseen. Materiaali tarjoaa selkeitä ohjeita ja vinkkejä iltojen järjestämiseksi. Aihealueita ovat yläkouluun siirtyminen, murrosikäisen elinpiiri ja oppiminen.

Yhteisten iltojen avulla vanhempien on helpompi verkostoitua sekä tukea lasta ala- ja yläkoulun siirtymävaiheessa. Materiaalia voivat käyttää niin opettajat, vanhempainyhdistykset kuin vanhempien ryhmätkin.

Päivitetty: 10.03.2011

« Takaisin