COMBALL

Community-based living and learning -oppimiskumppanuushanke

Kehitysvammaisten ihmisen asuminen lähiyhteisöissä ei ole vielä kovinkaan yleistä Euroopassa. Erilaisten taustojen ja toimintakulttuurien vuoksi inkluusiota on toteutettu hyvin monella eri tavalla. Tällä hetkellä on kuitenkin löydettävissä hyviä ja innovatiivisia esimerkkejä vammaisten henkilöiden asumisesta lähiyhteisöissä. Erilaisten yhteisöpohjaisten mallien suunnittelussa ja toteutuksessa kohdataan haasteita, jotka koskevat niin sosiaaliturvaa, yhteiskunnan rakenteita kuin vammaisten henkilöiden omaisia, avustajia ja muita tukihenkilöitä.

Kehitysvammaliiton suunnittelija Sari Somer kertoo CIMOn haastattelussa, miten lähiyhteisöasumista toteutetaan esimerkiksi Itävallassa. Kokemuksia COMBALL-projektista.

COMBALL-projektin lähtökohtana on analysoida, minkälaisia reunaehtoja ja edellytyksiä tarvitaan, jotta kehitys- ja monivammaisten ihmisten asuminen lähiyhteisöissä voitaisiin onnistuneesti toteuttaa. Projektin tavoitteet ja tärkeimmät kysymykset ovat:

  • Miten voidaan tehokkaasti tukea itsenäistä asumista lähiyhteisöissä?
  • Mitä se edellyttää lainsäädännöltä tai palvelun tuottajilta?
  • Miten paikallisyhteisöihin saadaan suora yhteys?
  • Miten naapuriapua voidaan elvyttää?
  • Miten aktivoidaan vammaisen henkilön lähipiiri ja ympäristö?

Välittömiä kohderyhmiä ovat ammattilaiset (sosiaalityöntekijät, vammaisten henkilöiden tukihenkilöt, johto), palvelujen tuottajat, yliopistot ja tutkimuslaitokset. Oppimiskumppanuuden lopullisina hyödynsaajina ovat aikuiset kehitys- ja monivammaiset ihmiset.

COMBALL-projekti kestää kaksi vuotta. Projektin aikana järjestetään kokouksia ja kahdenvälisiä vierailuja, määritellään parhaiden käytänteiden kriteerit, kerätään parhaita käytänteitä ja analysoidaan niitä sekä kirjoitetaan blogia. Loppukonferenssissa toukokuussa 2015 esitellään projektin tulokset viidestä kumppanimaasta – Italiasta, Itävallasta, Puolasta, Suomesta ja Walesista.

Kehitysvammaliitto toimii COMBALL-projektin suomalaisena kumppanina.

Suomessa Elinikäisen oppimisen ohjelman / Comenius-ohjelman / Grundtvig-ohjelman / Leonardo da Vinci -ohjelman / Erasmus-ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Aineistot

Lisätietoa

Päivitetty: 17.12.2015

« Takaisin