ENTELIS

European Network for Technology Enhanced Learning in an Inclusive Society (ENTELIS) -projekti pyrkii vahvistamaan tietotekniikan ja avustavan teknologian opetusta eri puolilla Eurooppaa ja vaikuttamaan siihen, että vammaiset ihmiset ovat mukana digiyhteiskunnan kehityksessä. Hankkeessa kerätään, kuvataan ja arvioidaan hyviä käytäntöjä, joiden avulla kehitetään vammaisten ihmisten tietoteknisiä taitoja.

Lisäksi pyritään tunnistamaan kehityksen esteitä ja kaventamaan digitaalista kuilua. Hankkeen tuloksena syntyy verkosto, jossa toimijat voivat jakaa tietoa ja ohjata olemassa olevia resursseja käytäntöjen kehittämiseen.

Hanketta rahoittaa vuosina 2014 – 2016 EU:n Leonardo da Vinci -ohjelma.

Mukana on kymmenen yhteistyökumppania kymmenestä maasta. Kehitysvammaliitto toimii hankkeessa yhteistyökumppanina, ja varsinaisena partnerina Suomesta on Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Lisätietoa

Tikoteekin kehittämispäällikkö Eija Roisko, p. 09 3480 9373

Päivitetty: 11.01.2016

« Takaisin