Kehitysvammaiset ihmiset töihin

Syrjäytymisestä osallisuuteen

Kehitysvammaliiton Kehitysvammaiset ihmiset töihin -projektin (2013 – 2016) päätavoitteena on ottaa käyttöön ja soveltaa näyttöön perustuva työhönvalmennuksen toimintamalli kehitysvammaisille henkilöille.

Tämän seurauksena useammalla työtoiminnassa olevalla kehitysvammaisella ihmisellä on paremmat mahdollisuudet työllistyä työsopimussuhteiseen työhön avoimille työmarkkinoille. Projektissa esille nousevat tarpeet ja ajatukset työtoimintapalveluiden ja työhönvalmennuksen kehittämisestä ovat osa projektin tuloksia.

Työmies Ilpo Lautala, työhönvalmentaja Minna Lonka ja myyntipäällikkö Teemu Komulainen kertovat kokemuksiaan ja ajatuksiaan työstä, työllistämisestä ja siitä, miten kehitysvammaisia ihmisiä voidaan tukea työelämään.

Projekti toteutetaan Kymenlaaksossa yhteistyössä Carea kuntayhtymän, Parik-säätiön, Sotek-säätiön, Ravimäkiyhdistyksen sekä Kouvolan, Kotkan ja Haminan kaupunkien kanssa. Myös Kaakkois-Suomen TE-toimisto on projektissa mukana.

Projektia rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Mikko hakee töitä ja huomaa, ettei se ole kehitysvammaiselle ihmiselle helppoa. Onneksi sinnikkyys palkitaan.

Eurooppalainen vammaispalvelujen tuottajien järjestö EASPD on tehnyt kolmen videon sarjan, jossa esitellään hyviä käytäntöjä vammaisten ihmisten työllistämisessä avoimille työmarkkinoille. Reaching Out -videoprojektiin tehtiin yksi osa Kehitysvammaliiton KIT-projektissa työllistyneestä Sallasta.

Projektissa työskennellään monella tasolla:

  • Työtoimintaan osallistuvien kehitysvammaisten ihmisten kanssa pidetään vertaisryhmiä, joissa käsitellään heidän vahvuuksiaan, työllistymiseen liittyviä toiveitaan ja suunnitelmiaan.
  • Projekti järjestää tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia työtoimintaan osallistuville kehitysvammaisille ihmisille ja heidän lähipiirilleen.
  • Alueen työnvalmentajille järjestetään koulutusta ja valmennusta näyttöön perustuvan työhönvalmennuksen ja yksilökeskeisen toiminnan pääperiaatteista. Työpaikkojen etsintä ja työhönvalmennus toteutetaan projektiin osallistuvien organisaatioiden omin voimin.
  • Järjestetään tuetun työllistymisen strategiaryhmiä, joissa pohditaan miten kunnassa voitaisiin ottaa tavoitteeksi ja edistää näyttöön perustuvaa työhönvalmennusta sekä tehostaa työhönvalmennukseen käytettävissä olevia voimavaroja.
  • Projektin tutkimuksen tavoitteena on 1) tuottaa ajantasaista tietoa kehitysvammaisten ihmisten työllisyystilanteesta ja 2) nostaa esiin kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä edesauttavia ja mahdollistavia tekijöitä sekä työllistymisen esteitä. Tutkimustuloksia käytetään sekä hankkeen tiedotuksessa että koulutus- ja kehittämistoiminnassa.
  • Viestintä ja erilaiset projektissa tuotetut materiaalit tukevat toteutusta ja tuovat sitä yleiseen tietouteen.

Uutiskirjeet

Voit tilata uutiskirjeen suoraan sähköpostiisi ottamalla yhteyttä Tea Kairiin.

Yleiskielellä

Selkokielellä

Lisätietoa

Päivitetty: 20.12.2016

« Takaisin