Lukutuki

Jokaisella on oikeus lukuelämyksiin!

Selkokeskuksen Lukutuki–Läsombud-hankkeen (2013–2015) tavoitteena on edistää lukemisen saavutettavuutta henkilöille, jotka eivät kykene itsenäiseen lukemiseen. Hanke toteutetaan yhteistyössä FDUV:n LL-Centerin kanssa. Hankkeen aikana levitetään lukutuki-mallia suomenkielisiin vanhus- ja vammaishuollon yksiköihin Pohjanmaan ja Satakunnan alueella.

Lukutuki tarkoittaa vanhus- tai vammaishuollon työntekijää, jonka yhtenä työtehtävänä on auttaa asiakkaita lukemisessa. Lukutuki mahdollistaa kirjojen, lehtien ja tiedon saavutettavuuden henkilöille, jotka eivät kykene lukemaan itsenäisesti tai joilla on vaikeuksia lukemisessa. Lukutukea saattaa tarvita esimerkiksi kehitysvammainen tai muistisairas henkilö sekä henkilö, joka ei korkean ikänsä vuoksi enää jaksa lukea itsenäisesti. Lukutuki voi olla myös vapaaehtoistyötä tekevä henkilö. Tällöin lukutuesta käytetään nimitystä vapaaehtoinen ääneenlukija.

Lukutuki-idean alkuperä on Ruotsissa, missä lukutukia on koulutettu hoiva-alalle runsaan 20 vuoden ajan. Nykyinen Lukutuki-hanke pohjautuu LL-Centerin vuosina 2010–2012 toteuttamaan Läsombud i Svenskfinland -projektiin, jonka aikana koulutettiin yhteensä 40 vanhus- ja vammaishuollon ruotsinkielisissä yksiköissä työskentelevää lukutukea Pohjanmaan ja Etelä-Suomen alueella.

Lukutuki-hankkeen lähtökohta on yksinkertainen: jokaisella on oikeus lukemiseen!

Hankkeen rahoittajana toimii RAY.

Lisätietoa

Päivitetty: 16.09.2015

« Takaisin