Selkoilmaisu arjen tukena

Kuva: Tanja Räsänen

Kehitysvammaliiton Papunet-verkkopalveluyksikön Selkoilmaisu arjen tukena -hankkeessa (2013–2015) selvitetään ja tuotetaan ohjeistus siitä, miten uutta teknologiaa voidaan käyttää selkotiedotuksessa.

Hankkeessa myös kehitetään ja tuotetaan terveyteen, turvallisuuteen ja rahankäyttöön liittyvää selkoaineistoa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Aineistoilla pyritään lisäämään selkokieltä tarvitsevien henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa omaan elämäänsä antamalla tietoa yhteiskunnasta helposti ymmärrettävällä tavalla, uutta teknologiaa hyödyntäen.

Päätavoitteena on luoda ohjeistus selkokielisten videoiden, animaatioiden, kuvasarjojen ym. uusilla tekniikoilla toteutettujen kuvallisten selkoaineistojen tekemiseen. Ohjeistus koskee ensisijaisesti verkkoympäristössä toimivia aineistoja. Kirjoitetun selkosuomen, selkopuheen ja selkokielisten verkkosivustojen osalta ei laadita uusia ohjeita. Hankkeessa etsitään yleisiä lainalaisuuksia, eli ohjeet eivät anna laite- tai ohjelmakohtaisia neuvoja.

Projektin aikana tuotetaan 6–8 terveyteen, turvallisuuteen ja rahankäyttöön liittyvää selkoaineistoa, joissa on käytetty uudenlaisia kuvallisia ilmaisutekniikoita. Aineistot toteutetaan yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Hankkeessa toteutetaan myös ensimmäinen suomenkielinen selko-e-kirja. Ensimmäiset aineistot liittyvät ruoanlaittoon (yhteistyössä Elintarviketurvallisuusviraston Eviran kanssa) ja rahankäyttöön (yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa).

Valmiit aineistot julkaistaan Papunetin selkosivuilla ja mahdollisesti yhteistyötahojen verkkosivuilla. Osasta materiaaleista tuotetaan myös painettu esite.

Aineistojen ymmärrettävyyttä ja käytettävyyttä testataan afaattisten henkilöiden, ammatillisten erityisopiskelijoiden ja maahanmuuttajien kanssa. Selkoaineistojen tuottamiseen tehty ohjeistus testataan ja arvioidaan selkoaineistojen toteuttajien toimesta. Ohjeistus julkaistaan Papunetin ja Selkokeskuksen verkkosivuilla vuoden 2015 lopulla.

Kehitysvammaliiton Papunet-verkkopalveluyksikköön sijoitettu Selkoilmaisu arjen tukena -hanke toteutetaan yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat mm. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos, Suun terveydenhoidon ammattiliitto, Aivoliitto, Bovallius-ammattiopisto, Suomen Akateemisten Naisten Liiton Luetaan yhdessä -verkosto ja Kehitysvammaisten Tukiliitto.

Kolmivuotista hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Lisätietoa

Ohjeita selkoilmaisuun (www.papunet.net)

Yhteystiedot

Selkoilmaisu arjen tukena -projekti
Papunet-verkkopalveluyksikkö
Kehitysvammaliitto
Viljatie 4 A
00700 Helsinki

Päivitetty: 05.07.2016

« Takaisin