Palvelujen laadun arviointi

Palvelujen laadun arviointi on tarkoitettu kaikille kehitysvamma-alan palveluja tuottaville organisaatioille: kunnille, kuntayhtymille ja seutukunnille. Se on tarkoitettu myös yksittäisille palveluyksiköille ja palvelutuottajille, jotka haluavat systemaattisesti arvioida, seurata ja kehittää tarjoamiensa palvelujen laatua.

Kehitysvammaliitto on kehittänyt arviointipalveluja erityisesti kehitysvammaisten ihmisten asumisen sekä työ- ja päivätoimintojen laadun arviointiin. Keskeistä palvelujen laadun arvioinnissa on palvelujen käyttäjän näkökulma.

Palvelujen laadun arvioinnissa tarkastellaan palvelujen ja palveluyksikön vahvuuksia ja nostetaan esiin keskeisimpiä kehittämishaasteita. Lisäksi esitetään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia palvelujen laadun parantamiseksi. Palvelujen laadun arvioinneissa käytetään luotettavia ja testattuja arviointivälineitä, joita kehitetään jatkuvasti.

Palvelujen laadun arvioinnin tueksi on kehitetty mm. verkostomaiselle toteutustavalle rakentuva Alli Arviointikierros.

Päivitetty: 17.04.2013

« Takaisin