Palvelurakenteen arviointi

Kehitysvammaliitto tarjoaa palvelurakenteen arviointeja kunnille, seutukunnille ja kuntayhtymille.

Palvelurakenteen arviointi

 • kuvaa palvelurakenteen ottaen huomioon kunnan itse tuottamat palvelut sekä kuntayhtymiltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta hankitut palvelut
 • tuottaa tietoa kehitysvammaisten ihmisten käyttämien palvelujen saatavuudesta, sisällöstä ja laadusta
 • analysoi palvelujärjestelmää asiakkaiden palvelutarpeiden näkökulmasta
 • osoittaa muutostarpeet palvelujen käyttäjien ja tuottajien näkökulmasta ja
 • konkretisoi ehdotettavat kehittämistoimenpiteet.

Kuntatason arviointeja tehdään myös seutukunnittain, jolloin tarkastelun kohteeksi tulee myös kuntarajat ylittävä yhteistyö palvelutuotannossa.

Palvelurakenteen arvioinnissa nostetaan esiin kehitysvammapalveluiden kehittämishaasteita ja mahdollisia muutostarpeita sekä esitetään toimenpide-ehdotuksia palvelujärjestelmän kehittämiseksi. Arviointi voi sisältää, tilaajan niin toivoessa, vertailutiedonkeruun valituista vertailukunnista.

Lue lisää palvelurakenteen arvioinnin tilaamisesta ja toteutuksesta

Kehitysvammaliitto on toteuttanut palvelurakenteen arviointeja niin kunta-, kuntayhtymä- kuin seutukuntatasollakin. Arviointeja on toteutettu Jyväskylässä, Jämsässä ja Jämsänkoskella, Iissä, Laukaalla sekä Suojarinteen kuntayhtymässä. Arviointiraportit on julkaistu Kehitysvammaliiton sarjassa.

 • Aaltonen, A. (1999). Mitä maksaa? – Kustannusanalyysi Kotkan kehitysvammahuollon palveluista. Valtakunnallisen tutkimus- ja kokeiluyksikön monisteita 30/1999. Kehitysvammaliiton tutkimus- ja kokeiluyksikkö. Helsinki.
 • Hintsala, S. ja Matikka, L. M. (2000). Kehitysvammapalvelut Jämsän seudulla. Jämsän ja Jämsänkosken kaupunkien palvelujen arviointia ja kehittämisehdotuksia. Valtakunnallisen tutkimus- ja kokeiluyksikön monisteita 32/2000. Kehitysvammaliiton tutkimus- ja kokeiluyksikkö. Helsinki.
 • Hintsala, S., Matikka, L. M. ja Rautavuori, M. (1999). Kehitysvammapalvelut Jyvässeudulla. Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan palvelujen arviointia ja kehittämisehdotuksia. Valtakunnallisen tutkimus- ja kokeiluyksikön monisteita 29/1999. Kehitysvammaliiton tutkimus- ja kokeiluyksikkö. Helsinki.
 • Hintsala, S., Nummelin, T. ja Matikka, L. M. (2001). Iin kehitysvammapalvelujen arviointia ja kehittämisehdotuksia. Valtakunnallisen tutkimus- ja kokeiluyksikön monisteita 33/2001. Kehitysvammaliiton tutkimus- ja kokeiluyksikkö. Helsinki.
 • Matikka, L. M. ja Hintsala, S. (2000). Suojarinne ristiaallokossa. Erityispalvelut ja -osaaminen Keski-Suomessa. Valtakunnallisen tutkimus- ja kokeiluyksikön monisteita 31/2000. Kehitysvammaliiton tutkimus- ja kokeiluyksikkö. Helsinki.
 • Matikka, L. M., Nummelin, T. ja Ainali, I. (2003). Laadulla eteenpäin – Laukaan kehitysvammapalvelujen arviointi ja kehittämisehdotukset. Kotu-raportteja 1/2003. Kehitysvammaliiton tutkimusyksikkö Kotu. Helsinki.
 • Renko, M. (2006). Toimintoperusteisen kustannuslaskelman soveltaminen kehitysvammaisten asumispalveluyksiköissä. Kotu-raportteja 3/2006. Kehitysvammaliiton tutkimusyksikkö Kotu. Helsinki.

Päivitetty: 05.11.2007

« Takaisin