Tilaaminen ja toteutus

1. Pyytäkää tarjous

Kertokaa, mitä haluatte arvioida ja mitä ensisijaisesti haluatte arvioinnilla saavuttaa. Kertokaa myös, kuinka laajaa arviointikokonaisuutta toivotte sekä esittäkää alustava arvio arviointityöskentelyyn varattavista resursseista.

Jo tarjouspyyntöä laatiessanne voitte ottaa yhteyttä meihin ja kysyä lisää arviointipalveluistamme. Annamme mielellämme lisätietoja. Tarjouspyynnön saatuamme laadimme tarjouksen ja otamme tarvittaessa yhteyttä keskustellaksemme tarkemmin arviointitarpeistanne.

2. Tarjous

Saatte tarjouksemme kolmen viikon kuluessa. Tarjous sisältää kuvauksen arvioinnin toteutustavasta, alustavasta aikataulusta, tuotoksista sekä alustavan kustannuslaskelman.

Tarjous voi sisältää yhden tai useamman toteuttamisvaihtoehdon tarjouspyynnöstä riippuen. Tarjous on voimassa kaksi viikkoa.

3. Tarjouksen hyväksyminen

Mikäli hyväksytte tarjouksen, ilmoittakaa siitä Kehitysvammaliittoon arviointipalvelujen yhteyshenkilölle kahden viikon kuluessa tarjouksen saapumisesta.

Mikäli haluatte tässä vaiheessa lisätietoja tai tarkennuksia tarjouksen sisältöön, ottakaa yhteyttä tarjouksessa esitettyyn yhteyshenkilöön.

4. Arvioinnin toteutus

Palvelurakenteen arvioinnin toteutus räätälöidään aina tilaajan tarpeiden mukaan. Keskustelemme kanssanne mahdollisista vaihtoehdoista ja laadimme keskustelun pohjalta tarjouksen yhteyteen ehdotuksen arvioinnin toteuttamisesta.

Palvelurakenteen arviointi on laaja kokonaisuus, ja sen toteuttamistavat vaihtelevat arvioinnin kohteen, rajauksen ja näkökulman sekä valittavien menetelmien mukaan.

Arvioinnin kokonaiskustannuksiin ja aikatauluun vaikuttaa esimerkiksi se, millaista arvioinnissa hyödynnettävää aineistoa tilaajalla on jo olemassa sekä se, millä tavoin tilaajaorganisaation henkilökunta osallistuu arvioinnin toteuttamiseen.

Yhteyshenkilö

Päivitetty: 09.01.2015

« Takaisin