Selkokeskuksen arviointipalvelut

Selkokeskus tarjoaa seuraavat palvelut selkotekstien tekijöille:

Selkologotarkistuksessa arvioidaan, täyttääkö tilaajan lähettämä julkaisu selkokielen kriteerit. Jos julkaisu täyttää kriteerit, sille myönnetään oikeus käyttää selkologoa. Tarkistukseen ei kuulu tekstin kommentointia tai muokkausta. Selkologotarkistus on ilmainen.

Selkokielisille verkkosivuille selkologo-oikeus myönnetään yhteistyössä Papunet-verkkopalvelun kanssa.

Selkotekstin kommentointi on maksullinen palvelu, jossa Selkokeskuksen asiantuntija arvioi tilaajan lähettämää tekstiä ja tekee siihen korjausehdotuksia, joiden avulla tilaaja voi parannella tekstiään.

Selkotekstin muokkauspalveluun voi lähettää yleiskielisiä tekstejä, joista Selkokeskuksen asiantuntija muokkaa selkoversion tilaajan toiveita ja tarpeita kunnioittaen. Muokkauksen hinta arvioidaan tekstikohtaisesti.

Selkokeskuksen arviointipalvelut koskevat selkojulkaisujen kieltä ja taittoa.

Päivitetty: 19.12.2012

« Takaisin