Tietotekniikka

Erityisryhmien osallisuutta ja saavutettavuutta voidaan edistää myös tietotekniikan ratkaisujen avulla. Kehitysvammaliitto edistää uusimpien informaatioteknologioiden ja tietotekniikan ratkaisujen käyttöä toteuttamalla koulutusta ja konsultaatiota tieto- ja viestintätekniikan alueella.

Tieto- ja viestintätekniikan koulutusmalli Tikas – tietotekniikkaa erityisryhmille pohjautuu vahvaan pedagogiseen osaamiseen. Tikas-koulutusmalli antaa opiskelijoille erityistä tukea tietotekniikan perustaitojen opiskelussa.

Lue lisää Tikas-sivuilta (www.tikas.fi)

Kehitysvammaliiton Tikoteekin toteuttamat yksilöllisesti räätälöidyt koulutukset ja työpajat tarjoavat mahdollisuuksia tutustua syvemmin opetus- ja kuntoutusohjelmien mahdollisuuksiin tukea oppimista. Koulutusta voidaan toteuttaa paitsi tutustumalla jo markkinoilta saataviin ohjelmiin myös rakentamalla itse ohjelmia esimerkiksi PowerPoint-ohjelman avulla.

Pyydä tarjousta erityisryhmien tietotekniikkaan liittyvästä koulutuksesta tai konsultoinnista! Käy myös tutustumassa ajankohtaiseen koulutustarjontaan Tikoteekin sivuilla (www.tikoteekki.fi).

Lisätietoa

Päivitetty: 16.10.2015

« Takaisin