Yksilökeskeinen suunnittelu ja tuki -prosessikoulutus työyhteisöille

Miten työyhteisöt muuttavat toimintaperiaatteitaan ja työtapojaan yksilökeskeisiksi?  Koulutuksen lähtökohtina ovat yksilökeskeinen aktiivinen tuki (person-centered active support) ja yksilökeskeinen suunnittelu (person-centered planning, PCP). Keskeistä molemmissa on yksilön itsemääräämisen ja osallisuuden tukeminen arjessa.

Kurssilla työyhteisöt oppivat tarkastelemaan omaa toimintaansa erilaisten oppimistehtävien avulla. Koulutuksessa opiskellaan aktiivisen tuen periaatteita ja työtapoja sekä perehdytään yksilökeskeiseen suunnitteluun. Koulutuksessa opitaan mm. rakentamaan yksilöllinen tukiprofiili, käyttämään erilaisia yksilökeskeisen elämänsuunnittelun välineitä asiakastyössä sekä tutkimaan omaa ja työyhteisön toimintaa yksilökeskeisen ajattelun välineiden avulla.

Työntekijät oppivat toistensa kokemuksista prosessin aikana ja oppimistehtävistä. Koulutuksessa esitellään runsaasti käytännön esimerkkejä. Koulutuksen kesto on 4 lähipäivää. Lisäksi kurssiin kuuluu välitehtäviä, joita on mahdollista työstää asiakastyössä ja työyhteisössä.

Kurssi voidaan toteuttaa myös niin, että työyhteisön tarjoamaa tukea käyttävät kehitysvammaiset ihmiset voivat osallistua koulutuspäiviin. Tällöin työntekijöiden ja kehitysvammaisten henkilöiden yhteisissä osioissa perehdytään käytännön harjoitusten kautta yksilökeskeiseen suunnitteluun ja sen tukemiseen. Työntekijöille suunnatussa osiossa perehdytään aktiiviseen tukeen sekä oman ja työyhteisön toiminnan tarkasteluun ja kehittämiseen.

Koulutusprosessiin voidaan liittää myös organisaation johdolle suunnattuja konsultaatiopäiviä tukemaan yksilökeskeisen toiminnan johtamista ja kehittämistä koko organisaatiossa.

  • Kurssin kesto: noin 6 kuukautta, 4 lähipäivää.
  • Maksimiosallistujamäärä: 20 opiskelijaa.

Lisätietoja

Päivitetty: 14.11.2011

« Takaisin