Tikas

Tikas on erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden tieto- ja viestintäteknologiataitojen (TVT) opettamiseen kehitetty pedagoginen koulutusmalli, jonka tavoitteena on tarjota helpompi ja yksilöllisempi tapa oppia TVT-taitoja.

Opeta tietotekniikkaa helpommin

Tikas-koulutusmalli on tukenut ja edistänyt oppimisessa tukea tarvitsevien tieto- ja viestintäteknologian perustaitojen opiskelua vuodesta 2000 lähtien. Sen avulla oppilaitokset ja erilaiset koulutusorganisaatiot voivat järjestää erityisryhmien tarpeet huomioivaa TVT-opetusta.

Koulutusmallista hyötyvät mm. kehitysvammaiset, ikäihmiset, autistit, yksilöllisen oppimissuunnitelman mukaisesti opiskelevat, luki- ja oppimisvaikeuksia omaavat, maahanmuuttajataustaiset sekä monikieliset, joilla on rajoittunut suomen kielen taito. Koulutusmallia hyödynnetään yhä enemmän ja laajemmin myös yleisopetuksessa.

Tikas-opetusta annetaan n. 130 oppilaitoksessa ja koulutusorganisaatiossa. Koulutettuja Tikas-opettajia on lähes 500, ja Tikas-todistuksia on myönnetty n. 5500 (syksy 2010).

Tikas-koulutusmallin osa-alueet

Tikas koostuu

 • opetushenkilöstölle suunnatusta täydennyskoulutuksesta
 • opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen kehitetyistä työkaluista, joihin lukeutuvat
  • Tikas-opetussuunnitelma
  • Tikas-arviointilomakkeet
  • Tikas-sanasto
  • selkokieliset oppikirjat
  • materiaalipankki
  • Tikas-todistukset.

Lisätietoa koulutusmallista ja Tikas-oppikirjoista Tikaksen internetsivuilta (www.tikas.fi).

Materiaalitilaukset Oppimateriaalikeskus Opikkeen verkkokaupasta (www.opike.fi), puhelimitse 09 3480 9350 tai sähköpostitse

Yhteystiedot

Kehitysvammaliitto
Oppimateriaalikeskus Opike / Tikas
Viljatie 4 C
00700 Helsinki

p. 09 3480 9355
tikas(at)kvl.fi
www.tikas.fi

Päivitetty: 19.09.2016

« Takaisin