Ajankohtaista

sivu 1 / 40 (393 artikkelia)

17.03.2017

Kehitysvammaliitto, Kettuki ja Kaarisilta kannattavat ajatusta, että eniten julkista tukea saavien taide- ja kulttuuritoimijoiden tulee käyttää tietty prosenttiosuus saamastaan julkisesta tuesta saavutettavuuden edistämiseen. Ehdotus sisältyy kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tekemään selvitykseen vammaisyhteisöjen kulttuuritoiminnan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen myönnettyjen valtionavustusten vaikuttavuudesta. Järjestöt korostavat, että vammaiset ihmiset tulee nähdä yhteisen kulttuurin tuottajina, ei vain kohteena. Vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaa on […]

16.03.2017

Haluatko vaikuttaa, onko sinulla hyvät verkostot ja sosiaali- ja terveysalan osaamista? Haemme lisäresurssia Kehitysvammaliiton koulutustoiminnan ja FASD-osaamisverkoston tehtäviin. Kyse on määräaikaisesta työsuhteesta ajalla 1.5.2017-31.12.2018. Päämäärämme on kiteytetty kahteen sanaan: pois marginaalista! Haluamme osallisuutta ja yhdenvertaisuutta eri elämänalueilla kehitys- ja puhevammaisille ihmisille ja muille, jotka tarvitsevat tukea oppimisessa, ymmärtämisessä tai kommunikaatiossa. Tehtäväalueita ovat: •    ammattilaisten kouluttaminen […]

08.03.2017

Kehitysvammaliitto antoi lausunnon Suomen Avoimen hallinnon 3. toimintaohjelmasta, jolla edistetään kansalaisten osallisuutta. Teemat vuosille 2017–2019 ovat ymmärrettävyys, avoin maakunta ja julkisuus. Kehitysvammaliitto pitää erittäin kannatettavana tavoitetta, että parannetaan kansalaisten suoria mahdollisuuksia osallistua hallinnon valmistelutyöhön sekä huolehditaan osallisuuden esteettömyydestä. Liitto muistuttaa, että saavutettavuus ei ole vain fyysistä esteettömyyttä. Kun teemana on ymmärrettävyys, on tärkeää huomioida iso […]

08.03.2017

Kehitysvammaliitto haluaa nostaa kuntavaaleissa esiin kaksi tärkeää teemaa: vammaisten lasten ja nuorten yhdenvertaisen koulunkäynnin ja opiskelun sekä saavutettavuuden edistämisen kunnissa. Vammaiset oppilaat mukaan yleisopetukseen riittävästi tuettuna Riittävä tuki ammatillisissa opinnoissa ja vahvempi suuntautuminen työelämään Kuntien palvelut ymmärrettäviksi ja saavutettaviksi kaikille, selkokieltä viestintään YK:n vammaissopimuksen artikla 24 edellyttää, että vammaisella ihmisellä on oikeus saada opetusta yleisessä […]

08.03.2017

Suomessa syntyy vuosittain 600-3000 lasta, joilla on jonkinasteinen alkoholivaurio. Vaikeimmin vammautuneet lapset ovat kehitysvammaisia. Alkoholi on kaikkein merkittävin sikiön kehitystä uhkaava tekijä, johon odottava äiti voi itse vaikuttaa. Kaikista päihteistä juuri alkoholi aiheuttaa eniten sikiövaurioita. Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on yksi merkittävimmistä kehitysvammaisuuden aiheuttajista länsimaissa. Se on myös ainoa, jonka aiheuttama haitta olisi täysin estettävissä. Siihen riittää […]

04.03.2017

Kaikki kuvaa -kilpailussa on Kehitysvammaliiton oma sarja Kaikki kuvaa on elokuvakilpailu 8-19-vuotiaille. Tämän vuoden teemana on yhdenvertaisuus, ja Kehitysvammaliitto on kisan pääyhteistyökumppani. Kilpailu on osa itsenäisyyden juhlavuoden Suomi 100 -ohjelmaa. Mitä välii? Kehitysvammaliitolla on kilpailussa oma sarja, jonka nimi on Mitä välii? Siihen toivotaan elokuvia, jotka käsittelevät vammaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Mitä yhdenvertaisuus tarkoittaa, missä se […]

03.03.2017

Selkotunnusta voi hakea maaliskuun 2017 alusta alkaen myös selkovideoille ja -animaatioille. Selkovideoiden tunnusarviointi on ilmainen Selkokeskuksen palvelu. Selkovideo saa olla pituudeltaan enintään 3 minuuttia. Selkovideossa kuvakerronnan ja puheen rytmi on tavallista videota hitaampi. Kielen pitää olla yleiskieltä helpompaa selkokieltä. Myös kuvakerronnan yksinkertaisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Selkovideoiden tekemiseen on kehitetty ohjeita Kehitysvammaliiton Papunet-verkkopalvelun ja Selkokeskuksen yhteisessä […]

21.02.2017

Pohdituttavatko haastavat tilanteet? Miten niitä kannattaisi arjessa ratkoa? Konflikteista yhteistyöhön -koulutuksessa esitellään tutkimustietoon pohjautuvia toimintatapoja vähäeleiseen kohtaamiseen ja konfliktien hallintaan asiakastyössä sekä keinoja siihen, miten asiakas saa omat voimavaransa käyttöön. Kouluttaja, psykologi ja kirjailija Bo Hejlskov Elvén on pitkään kouluttanut mm. opettajia ja hoitohenkilökuntaa siitä, miten toimia ongelmallisen käyttäytymisen kanssa. ”Vähäeleinen kohtaaminen on sekä suhtautumistapa […]

17.02.2017

Kehitysvammaiset ihmiset töihin – Syrjäytymisestä osallisuuteen -projektin (2013 – 2016) loppuraportissa kerrotaan näyttöön perustuvan työhönvalmennuksen käyttöönotosta Kymenlaakson alueella. Projektissa järjestettiin koulutusta ja konsultaatiota työhönvalmennuksesta alan työntekijöille, työllistymistä tukevia vertaisryhmiä kehitysvammaisille henkilöille ja tukea työhönvalmennuksen vahvistamiseen kuntatasolla. Oheisesta raportista on luettavissa projektin keskeisimmät tulokset ja havainnot. Kairi Tea. 2017. Kehitysvammaiset ihmiset töihin – Syrjäytymisestä osallisuuteen -projektin […]

14.02.2017

Vammaisen oppilaan paikka peruskoulussa ja ammatillisissa opinnoissa Kutsu keskustelutilaisuuteen eduskunnan Kansalaisinfoon tiistaina 28.2. klo 12 – 14 Suomen viime kesänä ratifioima YK:n vammaissopimuksen 24. artikla edellyttää, että vammaiset henkilöt pääsevät kattavaan, laadukkaaseen ja maksuttomaan ensimmäisen asteen sekä toisen asteen koulutukseen yhdenvertaisesti muiden kanssa niissä yhteisöissä, joissa he elävät. Oikeus yhdenvertaiseen opiskeluun ei aina käytännössä toteudu. […]