Ajankohtaista

sivu 1 / 40 (395 artikkelia)

18.04.2017

Papunetin kuvataidekilpailuun saapui tänä vuonna ennätysmäärä teoksia, yhteensä 494 kappaletta. Mielikuvituksellisissa töissä on käytetty monipuolisia tekniikoita kollaasista vahaliituun ja öljyväriin. Kilpailun teemana oli ystävyys. Tänä vuonna yleisöllä on mahdollisuus äänestää omaa suosikkiaan kilpailun finaaliin valittujen teosten joukosta. Äänestysaikaa on 1.5. asti. Kuvataidekilpailun raati esivalitsi yleisöäänestykseen yhdeksän työtä. Raati arvioi töiden persoonallisuutta ja omaperäisyyttä sekä omien […]

13.04.2017

Kehitysvammaliitto ehdottaa, että selkokieli nostettaisiin selkeämmin esiin Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi -toimintaohjelmassa. Selkokieli on konkreettinen väline parantaa tiedon saavutettavuutta. Lisäämällä selkokielistä viestintää, palvelua ja tiedonvälitystä palveltaisiin kaikkia kansalaisia ja lisäksi tavoitettaisiin ihmisryhmät, joilla on kielellisiä vaikeuksia. Toimenpideohjelmassa kuvataan laajasti esteettömyyden ja saavutettavuuden haasteita ja mainitaan myös selkokieli ja sen suuri tarve. Kehitysvammaliiton mielestä […]

29.03.2017

Nyt valmisteilla oleva lainsäädäntö jättää osan vammaisista henkilöistä valinnanvapauden ulkopuolelle. Valinnanvapaus on YK:n vammaissopimuksen mukainen tavoite ja mahdollistaa vammaisille henkilöille laajemman itsemääräämisoikeuden ja vaikutusmahdollisuudet omassa elämässään. Valinnanvapauslakiesitys lähtee kuitenkin siitä, että asiakkaat kykenevät omaehtoisesti valitsemaan palvelunsa ja hallitsemaan palvelukokonaisuuttaan. Kehitysvammaliitto on erityisen huolissaan niiden asiakkaiden oikeuksien toteutumisesta, jotka tarvitsevat paljon tukea tiedon ymmärtämisessä ja mielipiteen […]

17.03.2017

Kehitysvammaliitto, Kettuki ja Kaarisilta kannattavat ajatusta, että eniten julkista tukea saavien taide- ja kulttuuritoimijoiden tulee käyttää tietty prosenttiosuus saamastaan julkisesta tuesta saavutettavuuden edistämiseen. Ehdotus sisältyy kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tekemään selvitykseen vammaisyhteisöjen kulttuuritoiminnan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen myönnettyjen valtionavustusten vaikuttavuudesta. Järjestöt korostavat, että vammaiset ihmiset tulee nähdä yhteisen kulttuurin tuottajina, ei vain kohteena. Vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaa on […]

08.03.2017

Kehitysvammaliitto antoi lausunnon Suomen Avoimen hallinnon 3. toimintaohjelmasta, jolla edistetään kansalaisten osallisuutta. Teemat vuosille 2017–2019 ovat ymmärrettävyys, avoin maakunta ja julkisuus. Kehitysvammaliitto pitää erittäin kannatettavana tavoitetta, että parannetaan kansalaisten suoria mahdollisuuksia osallistua hallinnon valmistelutyöhön sekä huolehditaan osallisuuden esteettömyydestä. Liitto muistuttaa, että saavutettavuus ei ole vain fyysistä esteettömyyttä. Kun teemana on ymmärrettävyys, on tärkeää huomioida iso […]

08.03.2017

Kehitysvammaliitto haluaa nostaa kuntavaaleissa esiin kaksi tärkeää teemaa: vammaisten lasten ja nuorten yhdenvertaisen koulunkäynnin ja opiskelun sekä saavutettavuuden edistämisen kunnissa. Vammaiset oppilaat mukaan yleisopetukseen riittävästi tuettuna Riittävä tuki ammatillisissa opinnoissa ja vahvempi suuntautuminen työelämään Kuntien palvelut ymmärrettäviksi ja saavutettaviksi kaikille, selkokieltä viestintään YK:n vammaissopimuksen artikla 24 edellyttää, että vammaisella ihmisellä on oikeus saada opetusta yleisessä […]

08.03.2017

Suomessa syntyy vuosittain 600-3000 lasta, joilla on jonkinasteinen alkoholivaurio. Vaikeimmin vammautuneet lapset ovat kehitysvammaisia. Alkoholi on kaikkein merkittävin sikiön kehitystä uhkaava tekijä, johon odottava äiti voi itse vaikuttaa. Kaikista päihteistä juuri alkoholi aiheuttaa eniten sikiövaurioita. Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on yksi merkittävimmistä kehitysvammaisuuden aiheuttajista länsimaissa. Se on myös ainoa, jonka aiheuttama haitta olisi täysin estettävissä. Siihen riittää […]

04.03.2017

Kaikki kuvaa -kilpailussa on Kehitysvammaliiton oma sarja Kaikki kuvaa on elokuvakilpailu 8-19-vuotiaille. Tämän vuoden teemana on yhdenvertaisuus, ja Kehitysvammaliitto on kisan pääyhteistyökumppani. Kilpailu on osa itsenäisyyden juhlavuoden Suomi 100 -ohjelmaa. Mitä välii? Kehitysvammaliitolla on kilpailussa oma sarja, jonka nimi on Mitä välii? Siihen toivotaan elokuvia, jotka käsittelevät vammaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Mitä yhdenvertaisuus tarkoittaa, missä se […]

03.03.2017

Selkotunnusta voi hakea maaliskuun 2017 alusta alkaen myös selkovideoille ja -animaatioille. Selkovideoiden tunnusarviointi on ilmainen Selkokeskuksen palvelu. Selkovideo saa olla pituudeltaan enintään 3 minuuttia. Selkovideossa kuvakerronnan ja puheen rytmi on tavallista videota hitaampi. Kielen pitää olla yleiskieltä helpompaa selkokieltä. Myös kuvakerronnan yksinkertaisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Selkovideoiden tekemiseen on kehitetty ohjeita Kehitysvammaliiton Papunet-verkkopalvelun ja Selkokeskuksen yhteisessä […]

21.02.2017

Pohdituttavatko haastavat tilanteet? Miten niitä kannattaisi arjessa ratkoa? Konflikteista yhteistyöhön -koulutuksessa esitellään tutkimustietoon pohjautuvia toimintatapoja vähäeleiseen kohtaamiseen ja konfliktien hallintaan asiakastyössä sekä keinoja siihen, miten asiakas saa omat voimavaransa käyttöön. Kouluttaja, psykologi ja kirjailija Bo Hejlskov Elvén on pitkään kouluttanut mm. opettajia ja hoitohenkilökuntaa siitä, miten toimia ongelmallisen käyttäytymisen kanssa. ”Vähäeleinen kohtaaminen on sekä suhtautumistapa […]