Ajankohtaista

sivu 1 / 40 (399 artikkelia)

22.05.2017

Joensuulaisen Annukka Hattusen animaatio Tavallista elämää voitti Kaikki kuvaa -elokuvakilpailussa Kehitysvammaliiton sarjan. Kaikki kuvaa on lasten ja nuorten elokuvakilpailu, jossa Kehitysvammaliitto oli tänä vuonna pääyhteistyökumppani. Kilpailun teemana oli yhdenvertaisuus. Kehitysvammaliiton Mitä välii? -sarjaan tuli kaikkiaan 27 kilpailun ehdot täyttävää elokuvaa. Elokuvissa lapset ja nuoret pohtivat muun muassa erilaisuuden kokemista, kiusaamista, esteiden voittamista ja kaveruutta. ”Suomessa […]

12.05.2017

Hallitus on valmistellut alkoholilain uudistusta, jonka tarkoituksena on ollut helpottaa alkoholin saatavuutta ja tuoda väkevämmät alkoholijuomat eli ns. limuviinat ruokakauppoihin. Torstaina 11.5. uutisoitiin, että hallitus on jäädyttänyt alkoholilain valmistelun. “Olemme todella tyytyväisiä tähän päätökseen, sillä on erittäin todennäköistä, että alkoholin aiheuttamat sikiövauriot lisääntyvät alkoholin saatavuuden helpottamisen myötä”, Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen toteaa. Asiantuntija-arvioiden mukaan Suomessa […]

09.05.2017

Kehitysvammaliiton mielestä kuntoutukseen tarvitaan kokonaisvastuun kantaja, joka vastaa kehitys- ja puhevammaisen henkilön kuntoutuksen kokonaisuudesta. Tätä nykyä kuntoutusta koskeva lainsäädäntö on hajallaan ja vastuu kuntoutuksen toimeenpanosta, toteutuksesta ja seurannasta jakautuu monen hallintokunnan ja toimijan osalle. Kehitysvammaliitto on erityisen huolissaan vaikeimmin vammaisten ihmisten kommunikoinnin kuntoutuksen järjestämisestä ja toteutumisesta. Puhevammaisen ihmisen kommunikoinnin kuntoutuksen tavoitteena on mahdollistaa toimiva vuorovaikutus. […]

08.05.2017

Eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmä (VAMYT) järjestää Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa esteettömyyspäivän seminaarin 19.5. klo 8.30-10.30. Esteettömyysseminaarin otsikkona on Esteettömyys, osallisuus ja tasa-arvo. Kehitysvammaliitto tuo seminaarissa esiin tiedon saavutettavuutta ja selkokieltä. Kehitysvammaliiton lisäksi puheenvuoron pitävät Invalidiliitto, Kynnys, Kuurojen liitto / Kuuloliitto ja Näkövammaisten liitto. Lisäksi tilaisuudessa kuullaan kansanedustajien kommenttipuheenvuorot ja jaetaan Esteetön Suomi -palkinto. Eduskunnan kansalaisinfon osoite on Arkadiankatu […]

03.05.2017

Papunetin vuoden 2017 kuvataidekilpailun voittaja on Maija Wimanin näyttävä pastelliliitutyö Ystävyys. Tunnelmaltaan iloisessa kuvassa on korkea kerrostalo, jossa asuu erilaisia eläimiä leijonasta mursuun, pandakarhuun ja oravaan. ”Monitulkintainen sisältö, hallittu tekniikka ja hienostuneet värit”, perustelee kuvataidekilpailun raadin puheenjohtaja Pekka Elomaa voittajan valintaa. Kilpailun kunniamaininnat saivat Eeli Ylikosken jääkiekkopeliä kuvaava sekatekniikkatyö Ystävät jäällä ja Lilja Lindqvistin valloittava […]

13.04.2017

Kehitysvammaliitto ehdottaa, että selkokieli nostettaisiin selkeämmin esiin Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi -toimintaohjelmassa. Selkokieli on konkreettinen väline parantaa tiedon saavutettavuutta. Lisäämällä selkokielistä viestintää, palvelua ja tiedonvälitystä palveltaisiin kaikkia kansalaisia ja lisäksi tavoitettaisiin ihmisryhmät, joilla on kielellisiä vaikeuksia. Toimenpideohjelmassa kuvataan laajasti esteettömyyden ja saavutettavuuden haasteita ja mainitaan myös selkokieli ja sen suuri tarve. Kehitysvammaliiton mielestä […]

29.03.2017

Nyt valmisteilla oleva lainsäädäntö jättää osan vammaisista henkilöistä valinnanvapauden ulkopuolelle. Valinnanvapaus on YK:n vammaissopimuksen mukainen tavoite ja mahdollistaa vammaisille henkilöille laajemman itsemääräämisoikeuden ja vaikutusmahdollisuudet omassa elämässään. Valinnanvapauslakiesitys lähtee kuitenkin siitä, että asiakkaat kykenevät omaehtoisesti valitsemaan palvelunsa ja hallitsemaan palvelukokonaisuuttaan. Kehitysvammaliitto on erityisen huolissaan niiden asiakkaiden oikeuksien toteutumisesta, jotka tarvitsevat paljon tukea tiedon ymmärtämisessä ja mielipiteen […]

17.03.2017

Kehitysvammaliitto, Kettuki ja Kaarisilta kannattavat ajatusta, että eniten julkista tukea saavien taide- ja kulttuuritoimijoiden tulee käyttää tietty prosenttiosuus saamastaan julkisesta tuesta saavutettavuuden edistämiseen. Ehdotus sisältyy kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tekemään selvitykseen vammaisyhteisöjen kulttuuritoiminnan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen myönnettyjen valtionavustusten vaikuttavuudesta. Järjestöt korostavat, että vammaiset ihmiset tulee nähdä yhteisen kulttuurin tuottajina, ei vain kohteena. Vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaa on […]

08.03.2017

Kehitysvammaliitto antoi lausunnon Suomen Avoimen hallinnon 3. toimintaohjelmasta, jolla edistetään kansalaisten osallisuutta. Teemat vuosille 2017–2019 ovat ymmärrettävyys, avoin maakunta ja julkisuus. Kehitysvammaliitto pitää erittäin kannatettavana tavoitetta, että parannetaan kansalaisten suoria mahdollisuuksia osallistua hallinnon valmistelutyöhön sekä huolehditaan osallisuuden esteettömyydestä. Liitto muistuttaa, että saavutettavuus ei ole vain fyysistä esteettömyyttä. Kun teemana on ymmärrettävyys, on tärkeää huomioida iso […]

08.03.2017

Kehitysvammaliitto haluaa nostaa kuntavaaleissa esiin kaksi tärkeää teemaa: vammaisten lasten ja nuorten yhdenvertaisen koulunkäynnin ja opiskelun sekä saavutettavuuden edistämisen kunnissa. Vammaiset oppilaat mukaan yleisopetukseen riittävästi tuettuna Riittävä tuki ammatillisissa opinnoissa ja vahvempi suuntautuminen työelämään Kuntien palvelut ymmärrettäviksi ja saavutettaviksi kaikille, selkokieltä viestintään YK:n vammaissopimuksen artikla 24 edellyttää, että vammaisella ihmisellä on oikeus saada opetusta yleisessä […]