Alkoholi ja raskaus (FASD)

Alkoholi on kaikkein merkittävin sikiön kehitystä uhkaava tekijä, johon odottava äiti voi itse vaikuttaa. Kaikista päihteistä juuri alkoholi aiheuttaa eniten sikiövaurioita.

Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on tällä hetkellä yksi merkittävimmistä kehitysvammaisuuden aiheuttajista länsimaissa. Se on myös ainoa, jonka aiheuttama haitta olisi täysin estettävissä. Siihen riittää odottavan äidin täysraittius raskausaikana.

Odottavien äitien raskaudenaikainen alkoholinkäyttö aiheuttaa vuosittain kehitysriskin tuhansille sikiöille. Joka vuosi syntyy 600 – 3000 lasta, joilla on jonkinasteinen alkoholivaurio. Vaikeimmin vammautuneet lapset ovat kehitysvammaisia.

Tiesitkö tämän alkoholin aiheuttamista sikiövaurioista?

Luulo: Alkoholinkäyttö raskauden alkuvaiheessa ei ole sikiölle vaaraksi – eihän odottava äiti välttämättä edes tiedä vielä olevansa raskaana.
Fakta: Alkoholin nauttiminen ei ole turvallista missään raskauden vaiheessa, vaan se voi vaurioittaa vauvaa missä tahansa raskauden vaiheessa. Asiaan vaikuttavat mm. geneettiset tekijät. Vauvan hyvinvoinnin varmistamiseksi alkoholin käyttö on syytä lopettaa jo raskautta suunniteltaessa.

Raskauskiekko kertoo, millä tavoin alkoholi vaikuttaa sikiöön raskauden eri vaiheissa:

Luulo: Vähäisestä raskaudenaikaisesta alkoholinkäytöstä ei ole sikiölle haittaa.
Fakta: Turvarajaa raskaudenaikaiselle alkoholinkäytölle ei ole olemassa. Vähäinenkin alkoholialtistus voi vaurioittaa vauvaa. Turvallisin vaihtoehto on luopua alkoholista kokonaan raskauden ajaksi.

Luulo: Alkoholin vaurioittamia vauvoja syntyy vuositasolla vain vähän.
Fakta: Vuosittain syntyy 600 – 3000 äidin alkoholin käytön vaurioittamaa vauvaa. Tarkkaa määrää ei tiedetä, sillä alkoholin aiheuttamat sikiövauriot ovat huonosti diagnosoitu ilmiö. Erityisen haastavaa on lievempien alkoholivaurioiden tunnistaminen.

Luulo: Alkoholin sikiölle aiheuttamat haitat eivät ole vakavia.
Fakta: Kun äiti juo, sikiökin juo. Alkoholin vaikutus riippuu ratkaisevasti siitä, missä vaiheessa raskautta sikiö altistuu alkoholille ja kuinka paljon odottava äiti juo. Vaikeimmat vauriot syntyvät, jos äiti juo läpi raskauden. Tällöin syntyvä vauva on usein pienikokoinen, hänellä on pieni pää, kasvonpiirteet ovat poikkeavat ja hänellä on kehitysvamma. Lisäksi vauvalla voi olla jonkin elimen vaikea epämuodostuma. Osa alkoholivaurioista saattaa käydä ilmi vasta kouluiässä. Lapsella voi olla aivojen toimintahäiriö ja siihen liittyviä oppimisvaikeuksia.

Lue lisää alkoholin aiheuttamista sikiövaurioista (verneri.net)

Päivitetty: 01.09.2015

« Takaisin