FASD-materiaalia

Alkoholin vaurioittamat

Vaarla, Suvi (toim.) (2011) Alkoholin vaurioittamat. Raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaikutukset lapsen elämään. Kehitysvammaliitto.

Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on yhteiskunnallinen tabu, josta puhuminen herättää hyvin voimakkaita tunteita. Lapsen näkökulma kuitenkin helposti unohtuu keskustelussa.

Alkoholin vaurioittamat tarkastelee raskaudenaikaisen alkoholinkäytön seurauksia lääketieteen, neuropsykologian, yhteiskuntatieteiden ja elämäkerrallisten tarinoiden näkökulmasta.

Kirjaan ovat kirjoittaneet niin asiantuntijat kuin asianosaiset itse: alkoholia raskauden aikana juonut äiti ja alkoholista vaurioitunut nuori.

Kirjaa voi tilata Opikkeen verkkokaupasta, hinta 20 e.

Alkoholin synnyttämät -lyhytelokuva

Ria Karhilan ohjaamassa elokuvassa kuvataan raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaurioittamien lasten ja heitä hoitavien perheiden elämää.

Elokuvan käsikirjoitukseen ovat osallistuneet sijaisperheet itse. Lyhytelokuva sopii hyvin opetuskäyttöön.

Lyhytelokuvan kesto on 18 min 31 s. Lyhytelokuvaa voi tilata Opikkeen verkkokaupasta, hinta 10 e. Katso mainos YouTubessa!

Sikiöaikainen alkoholialtistus, moraali ja muuntuva asiantuntijuus

Susan Eriksson (2011) Sikiöaikainen alkoholialtistus, moraali ja muuntuva asiantuntijuus. Haastattelututkimus alkoholin vaurioittamien lasten palvelujärjestelmästä. Kehitysvammaliiton tutkimuksia 5.

Moraalilla on ihmisyhteisöissä ainakin kahdenlaisia tehtäviä. Moraalin kautta pidetään yllä yhteisöllisiä normeja ja sosiaalista kiinteyttä, mutta myös erotellaan hyvää ja pahaa tai oikeaa ja väärää.

Kehitysvammaliitossa valmistuneessa sosiologisessa tutkimuksessa tarkastellaan sikiöaikaisen alkoholivaurion saaneen lapsen asemaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisuudessa ja kysytään, onko raskaudenaikaista alkoholinkäyttöä koskevilla moraalikäsityksillä vaikutusta lapsen asemaan palvelujärjestelmässä.

Tutkimusaineistona hyödynnetään ammattilaisten ja sijaisvanhempien teemahaastatteluja.

Lapsen sosiaalisen aseman muodostumista tarkastellaan diagnoosikäytäntöä, professionaalisia yhteistyösuhteita, biologisen vanhemman roolia sekä raskaudenaikaista alkoholinkäyttöä koskevaa asenneilmapiiriä käsittelevässä haastattelupuhunnassa.

Tutkimusta voi tilata Opikkeen verkkokaupasta, hinta 10 e.

FASD-kiekko – esite raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaaroista

 

Pyöreässä kiekkomallisessa esitteessä on kuvattu, miten alkoholi vaikuttaa sikiöön raskauden eri vaiheissa. Lisäksi esitteessä on lyhyesti kuvattu raskaudenaikaisen alkoholinkäytön aiheuttamien sikiövaurioiden diagnoosit. Esitettä voi tilata postikulujen hinnalla. Saatavilla myös ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Tiedustelut: Kehitysvammaliitto, Mirka Oksanen, p. 09 3480 9265.

FASD-juliste

 

Julisteessa on kuvattu, miten raskaudenaikainen alkoholinkäyttö vaikuttaa sikiöön raskauden eri vaiheissa. Julisteen koko on 59 x 84 cm ja sitä voi tilata postikulujen hinnalla. Tiedustelut: Kehitysvammaliitto, Mirka Oksanen,
p. 09 3480 9265.

Päivitetty: 11.02.2016

« Takaisin