Mikä FASD on?

Joka vuosi syntyy 600 – 3000 lasta, joita äidin alkoholinkäyttö on vaurioittanut pysyvästi.

FASD (fetal alcohol spectrum disorders) tarkoittaa alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden laajaa kirjoa. Vaurioiden vakavin muoto on FAS, joka tarkoittaa sikiön alkoholioireyhtymää. Tunnistettavia ulkoisia piirteitä ovat pienikokoisuus, pieni pää ja poikkeavat kasvonpiirteet. Alkoholin aiheuttamissa sikiövaurioissa FAS on kuitenkin vain jäävuoren huippu.

Alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden laajaa kirjoa kuvaava FASD koskettaa suurta joukkoa lapsia, nuoria ja aikuisia. Heillä ei välttämättä ole FAS-diagnoosiin viittaavia ulkoisia piirteitä, mutta alkoholin aiheuttamat vauriot näkyvät vaikeuksina oppimisessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja oman käyttäytymisen säätelyssä.

FASD-lapset ja -nuoret eivät muodosta piirteineen ja tarpeineen yhdenmukaista ryhmää. He tarvitsevat laaja-alaista, yksilöllistä tukea ja apua oppimisessaan ja elämässä selviytymisessä pitkälle aikuisuuteen asti.

FASD:ssa on usein kysymys odottavien äitien ja perheiden monimutkaisista ongelmista, jotka pahimmillaan siirtyvät sukupolvelta toiselle. Moni FASD-lapsi ja -nuori tarvitsee lastensuojelun tukea saadakseen riittävän turvallisen ja vakaan kasvuympäristön esimerkiksi sijaisperheessä.

Lue lisää FASD:sta (verneri.net)

Tärkeä diagnoosi

On tärkeää, että alkoholille raskauden aikana altistunut lapsi saa diagnoosin mahdollisimman pian. Riittävän varhain aloitettu kuntoutus vähentää alkoholialtistuksesta johtuvan keskushermostovaurion aiheuttamia ongelmia. Usein diagnoosi on myös edellytys oikeanlaisen tuen saamiselle.

FASD-diagnoosin asettaminen vaatii ammattitaitoa. Diagnoosia varten seurataan muun muassa lapsen kasvua ja käyttäytymistä, kielellistä kehitystä, kokonaiskehitystä ja ulkonäköpiirteitä.

Tutkimusten mukaan FAS-diagnoosin saaneet lapset saavat helpommin tarvitsemaansa tukea kuin muut alkoholille sikiöaikana altistuneet lapset. Lievemmin vaurioituneiden ja diagnosoimattomien lasten erilaiset ongelmat ja kuntoutustarve jäävät usein huomaamatta ja lapsilta vaaditaan helposti liikaa.

FASD-diagnoosin saaminen ei ole helppoa, sillä ilmiö kaikessa laajuudessaan on vaikea tunnistaa. Diagnoosi myös leimaa äidin. Diagnoosia varten tarvitaan myös varmistettua tietoa äidin alkoholinkäytöstä raskausaikana. Tätä tietoa on usein mahdotonta saada.

Lue lisää FASD-diagnoosista (verneri.net)

Lue lisää FASD-diagnoosin antamisesta (verneri.net)

Päivitetty: 02.02.2015

« Takaisin