Kehitysvammaisuus

Kehitysvammaisuus pähkinänkuoressa

  • Kehitysvammaisuus tarkoittaa vaikeutta oppia ja ymmärtää uusia asioita.
  • Kehitysvammaisuus rajoittaa vain osaa ihmisen toiminnoista. Jokaisella on erilaisia vahvuuksia ja kykyjä.
  • Kehitysvammaisuuden aste vaihtelee hyvin paljon.
  • Kehitysvammaisuutta ei tule sekoittaa muihin vammaisuuden muotoihin, kuten liikuntavammoihin tai cp-vammaan. Toki ihmisellä voi olla useampi kuin yksi vamma.
  • Kehitysvammaisuuden syitä on todella paljon. Kehitysvammaisuus voi johtua esimerkiksi häiriöistä perintötekijöissä tai odotusajan ongelmista. Kehitysvammaisuus voi johtua myös esimerkiksi synnytyksen aikaisesta hapen puutteesta, lapsuusiässä tapahtuneesta onnettomuudesta tai lapsuusiän sairaudesta. Viime vuosina geenitutkimus on löytänyt uusia syitä kehitysvammaisuuteen.
  • Kehitysvammaisuuden syy jää tuntemattomaksi noin 30 prosentissa vaikeista ja 50 prosentissa lievistä kehitysvammoista.
  • Suomessa arvioidaan olevan noin 40 000 ihmistä, joilla on kehitysvamma.
  • Kehitysvammaisuus ei ole sairaus.
  • Kehitysvammaisilla ihmisillä on samat ihmisoikeudet kuin muillakin, ja heillä on oikeus osallistua yhteiskuntaan sen täysivaltaisina jäseninä.

Lisätietoa

Mikä on kehitysvamma? -video

Päivitetty: 11.06.2015

« Takaisin