Päämäärä, arvot, strategia

Pois marginaalista!

Kehitysvammaliiton liittokokous hyväksyi 15.9.2015 Kehitysvammaliitolle strategian vuosiksi 2016–2019.

Pois marginaalista! -iskulause kuvaa ytimekkäästi strategiassa asetettua tulevien vuosien keskeisintä päämäärää. Kehitys- ja puhevammaiset ihmiset ovat marginaalissa valtaväestöön verrattuna esimerkiksi työelämän, asumisen, palveluiden esteettömyyden, oppimisen ja koulutuksen näkökulmista. Erityisen tärkeää on tukea marginaalista marginaalisinta eli eri palveluiden näkökulmasta kaikkein eniten apua ja tukea tarvitsevia kehitys- ja puhevammaisia ihmisiä.

Kehitysvammaliitto on perinteisesti ollut alan edelläkävijä ja haluaa olla sitä myös vastaisuudessa.

Kehitysvammaliiton arvot:

Ihmisarvo

 • Puolustamme jokaisen ihmisen jakamatonta ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia.
 • Edistämme moninaisuutta ja inhimillisyyttä yhteiskunnassa.
 • Edistämme yhdenvertaisuutta ja yksilöllisten tarpeiden toteutumista.
 • Vahvistamme arvostavan puheen ja toiminnan kulttuuria.
 • Edistämme alan ammattilaisten arvostusta.

Ilo

 • Luomme iloa yhdessä tekemällä.
 • Uskomme tulevaisuuteen ja kehittymismahdollisuuksiin.
 • Uskomme, että pienetkin hyvät teot ovat tärkeitä.
 • Työn ilon perustana on työhyvinvointi.

Läheisyys

 • Toimimme jäsentemme ja kumppaneidemme lähellä.
 • Luomme avointa keskustelun ja yhdessä tekemisen kulttuuria.
 • Arvostamme toistemme tekemää työtä.
 • Olemme helposti lähestyttäviä.

Luotettavuus

 • Pidämme kiinni lupauksistamme.
 • Työmme perustuu ajantasaiseen ja tutkittuun tietoon.
 • Palvelumme ja tuotteemme perustuvat yhteistyöhön asiakkaiden kanssa.
 • Työntekijöidemme osaamiseen ja asiantuntijuuteen voi luottaa.
 • Kehitämme ja uudistamme osaamistamme.
 • Toimintamme on läpinäkyvää ja avointa.

Rohkeus

 • Otamme rohkeasti kantaa epäkohtiin.
 • Näemme tulevaisuudessa mahdollisuuksia ja tuomme esille uusia avauksia.
 • Edistämme kokeilevaa kulttuuria.
 • Kannustamme aloitteellisuuteen ja luovuuteen.
 • Arvostamme erilaisia näkökulmia ja olemme avoimia tuoreille ideoille.

Taustaa

Kehitysvammaliitto on valtakunnallinen keskusjärjestö, joka edistää kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tarvitsevien ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumista ja osallistumista yhteiskunnassa.

Kehitysvammaliiton varsinaiset jäsenet ovat kuntayhtymiä, kuntia, seurakuntia, rekisteröityjä yhdistyksiä ja säätiöitä sekä kannatusjäsenet yksityisiä ihmisiä. Jäsenet kehittävät ja tuottavat vammaisten ihmisten palveluja ja edistävät heidän osallistumismahdollisuuksiaan tai toimivat muuten kohderyhmän ihmisten hyväksi.

Kehitysvammaliiton toimintaympäristö on suuressa muutoksessa. Valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus, kunnallisen itsehallinnon mahdolliset muutokset, alan keskeisen lainsäädännön uudistaminen ja heikko yleinen talouskehitys ovat asioita, jotka heijastuvat myös koko liittoon ja sen toimintaan, sekä laajemmin koko kehitys- ja puhevamma-alaan. Samantyyppinen kehityskulku näyttää toimintaympäristöanalyysin perusteella jatkuvan myös tulevien vuosien aikana. Toimintaympäristön muutosten seuraaminen, ennakointi ja vaikutusten arviointi ovat liiton toiminnan kannalta tärkeitä.

Strategiakartta

Kehitysvammaliiton strategian kokonaisuus on tiivistetty strategiakartan muotoon.
Perustehtävä ja arvot muodostavat vahvan strategisen perustan. Painopistealueiden avulla voidaan saavuttaa päämäärä.

Kehitysvammaliiton säännöt

Kehitysvammaliiton säännöt (pdf, 281 kt)

Päivitetty: 19.01.2017

« Takaisin