Kehitysvammaliitto tukee työllistymistä

Kehitysvammaliitto tukee kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten työllistymistä.

  • Tarjoamme tietoa ja tukea työllistymisen kysymyksissä.
  • Kehitämme työllistymistä tukevia palveluja yhdessä kuntien ja alan toimijoiden kanssa.
  • Vaikutamme poliittiseen päätöksentekoon sekä lainsäädännön valmisteluun.
  • Koulutamme alan työntekijöitä ja esimiehiä työllistymisen kysymyksistä.

Kehitysvammaliiton ratkaisut työllistymisen ongelmiin

Kehitysvammaiset nuoret ja aikuiset haluavat ja kykenevät oikeisiin töihin. Heillä on oikeus saada palkkaa tekemästään työstä.

1. Lisää työhönvalmentajia

Suurin osa kehitysvammaisista työllistyy työhönvalmentajan tuella. On kuntien harkinnassa, järjestävätkö ne työhönvalmennusta. Tällä hetkellä työhönvalmentajia ei ole tarpeeksi ja työhönvalmentajien saatavuudessa on suuria alueellisia eroja.

Mielestämme työhönvalmennuksen tulee kuulua sosiaalihuollon palveluvalikoimaan.

2. Työnteosta kannattavaa

Suurin osa kehitysvammaisista on työkyvyttömyyseläkkeellä ja haluaisi työskennellä osa-aikaisesti.

Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva saa ansaita 743,84 euroa kuukaudessa. Jos palkka on suurempi, eläkettä ei makseta. Jotta työnteko on kehitysvammaiselle kannattavaa, hänen tulee ansaita alle 743,84 euroa tai yli 1 700 kuukaudessa.

Mielestämme työn ja eläkkeen yhteensovittamisen tulee olla nykyistä helpompaa. Työnteon tulee aina olla kannattavaa, oli kyse sitten koko- tai osa-aikaisesta työstä.

3. Avotyötoiminta määräaikaiseksi

Yli 2 000 kehitysvammaista on kuntien järjestämässä avotyötoiminnassa. Avotyöntekijä tekee tavallisia töitä tavallisella työpaikalla, mutta ei saa työstään palkkaa. Avotyöstä maksetaan työosuusrahaa, joka on keskimäärin 7 euroa päivässä.

Monet kunnat tarjoavat kehitysvammaisille vain avotyötoimintaa, sen sijaan että tukisivat heidän työllistymistään palkkatyöhön.

Pyrimme siihen, että avotyötoiminta muutetaan määräaikaiseksi harjoitteluksi. Harjoittelun tavoitteena tulee olla avotyöntekijän palkkaaminen kyseiseen tehtävään.

4. Tietoa työnantajille

Työnantajat tarvitsevat lisää tietoa kehitysvammaisten työllistämisestä. Pyrimme siihen, että työnantajat saavat riittävästi tietoa ja tukea kehitysvammaisten työllistämiseen.

Tue kehitysvammaisten nuorten työllistymistä. Lahjoita.

Lisätietoja

Tutkija Simo Klem
simo.klem@kvl.fi
puh. 040 905 1837

Päivitetty: 08.03.2016

« Takaisin