Koulutettuja ja sitoutuneita työntekijöitä

Työnantajien kokemukset kehitysvammaisista työntekijöistä ovat erittäin positiivisia. Työantajien mukaan kehitysvammaiset työntekijät

 • ovat sitoutuneita ja motivoituneita
 • suoriutuvat töistään hyvin
 • tulevat hyvin toimeen työtovereiden ja asiakkaiden kanssa
 • vaikuttavat positiivisesti työyhteisön ilmapiiriin ja organisaation imagoon.

Työnantajien mukaan kehitysvammaisilla työntekijöillä ei ole muita enempää sairauspoissaoloja tai muita suurempaa tapaturmariskiä.

Vastuullista ja taloudellisesti kannattavaa

Suurin osa kehitysvammaisten työntekijöiden työnantajista on sitä mieltä, että työllistäminen on osa organisaation yhteiskuntavastuuta.

Runsas kolmannes on työllistänyt kehitysvammaisen henkilön ensisijaisesti auttaakseen heikossa työmarkkina-asemassa olevaa henkilöä.

Suuri osa kehitysvammaisia työllistäneistä näkee työllistämisen taloudellisesti kannattavana.

Avustavia tehtäviä

Kehitysvammaisia ihmisiä työskentelee pääasiassa avustavissa tehtävissä esimerkiksi kaupoissa, ravintoloissa ja toimistoissa.

Suurimmalla osalla on ammatillinen koulutus. Suosittuja aloja ovat

 • koti- ja laitostalous
 • siivous
 • keittiö ja ravitsemus
 • kiinteistönhoito.

Osa-aikatöitä

Suurin osa kehitysvammaisista työntekijöistä on työkyvyttömyyseläkkeellä ja haluaa työskennellä osa-aikaisesti. He työskentelevät keskimäärin 20 tuntia viikossa.

Eläkkeen lisäksi kehitysvammainen työntekijä saa ansaita enintään 743,84 euroa kuukaudessa. Eläkkeen ja palkan yhteensovittaminen ratkaistaan työsopimusta neuvoteltaessa.

Kehitysvammaisille työntekijöille maksetaan kyseisen alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, ellei työehtosopimuksessa toisin määrätä.

Työsopimusneuvotteluihin saa tukea työhönvalmentajalta.

Oikeanlaista tukea

Kehitysvammainen työntekijä saattaa tarvita etenkin aluksi tavallista enemmän aikaa ja tukea työtehtävien suorittamiseen. Suurin osa kehitysvammaisista työllistyykin työhönvalmentajan tuella.

Työhönvalmentaja tukee työntekijää

 • työnhaussa
 • neuvotteluissa työnantajan kanssa
 • työpaikkaan ja työyhteisöön tutustumisessa
 • työtehtävien oppimisessa
 • työssä kehittymisessä.

Työhönvalmentajan tuki on työntekijälle ja työnantajalle maksutonta. Sitä tarjoavat eri tahot paikkakunnasta riippuen. Yleensä työhönvalmennusta järjestävät kuntien vammaispalvelut.

Lue lisää

Vesala Hannu T., Klem Simo, Ala-Kauhaluoma Mika & Harkko Jaakko. 2016. Työnantajien kokemuksia kehitysvammaisista työntekijöistä (pdf, 1,1 Mt).  Kehitysvammaliiton selvityksiä 11.

Päivitetty: 09.03.2016

« Takaisin