Tukea palkkaamiseen

Työnantaja voi saada monenlaista tukea kehitysvammaisen ihmisen palkkamiseen.

Työhönvalmentaja tukee kaikissa vaiheissa

Suurin osa kehitysvammaisista työllistyy työhönvalmentajan tuella. Työhönvalmentaja toimii linkkinä työnantajan ja työntekijän välillä. Hän auttaa työnantajaa löytämään työhön sopivan työntekijän ja työntekijää löytämään sopivan työn.

Työhönvalmentaja tukee työnantajaa esimerkiksi

  • sopivan työntekijän etsimisessä
  • työsopimusneuvotteluissa
  • työtehtävien määrittelyssä
  • työntekijän perehdyttämisessä
  • työtehtävien tekemisessä
  • palkkatuen ja työolosuhteiden järjestelytuen hakemisessa.

Työhönvalmennuksen määrä ja laatu räätälöidään työntekijän, työnantajan ja työyhteisön tarpeiden mukaan. Tarvittaessa tuki voi olla pysyvää.

Työhönvalmentajan tuki on maksutonta.

Työhönvalmennusta tarjoavat eri tahot paikkakunnasta riippuen. Yleensä työhönvalmennusta järjestävät kuntien vammaispalvelut.

Palkkatukea palkkauskustannuksiin

Työnantaja voi saada kehitysvammaisen henkilön palkkaamiseen palkkatukea. Palkkatuki on rahallinen korvaus siitä, että työntekijän vamma tai sairaus vaikuttaa työtehtävien suorittamiseen.

Palkkatukea voivat saada

  • yritykset
  • kunnat ja kuntayhtymät
  • kotitaloudet
  • muut yhteisöt kuten yhdistykset, säätiöt ja seurakunnat

Palkkatukea voi saada sekä kokoaikaiseen että osa-aikaiseen työhön. Sitä voidaan myöntää sekä toistaiseksi voimassa olevaan että määräaikaiseen työsuhteeseen, myös oppisopimuskoulutukseen.

Palkkatuki on harkinnanvaraista ja määrärahasidonnaista. Tuen suuruus ja kesto määritellään yksilöllisesti.

Lisätietoa palkkatuesta TE-palvelujen verkkosivuilla (te-palvelut.fi)

Tukea työolosuhteiden järjestelyyn

Työnantaja voi saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää esimerkiksi uusia työvälineitä tai kalusteita, muutostöiden tekemistä työpaikalla tai toisen työntekijän apua työssä.

Työvälineiden hankintaan tai työpaikan muutostöihin tukea voi saada enintään 4 000 euroa henkilöä kohden.

Korvausta toisen työntekijän antamasta avusta voi saada enintään 20 työtunnille kuukaudessa enintään 18 kuukauden ajan. Tukea maksetaan kuukausittain jälkikäteen 20 euroa tunnilta toteutuneiden työtuntien perusteella.

Lisätietoa työolosuhteiden järjestelytuesta TE-palvelujen verkkosivuilla (te-palvelut.fi)

Päivitetty: 11.11.2016

« Takaisin