Puhevammaisuus

Kuva: Pekka Elomaa

Puhevammaisuus pähkinänkuoressa:

  • Puhevammaisuus tarkoittaa vaikeutta ymmärtää tai tuottaa puhetta niin hyvin kuin arjen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin sujumisen kannalta olisi tarpeen.
  • Puhevammaan liittyy usein myös lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia.
  • Puhevamman taustalla on tavallisesti jokin neurologinen tai muu sairaus tai vamma. Se voi olla synnynnäinen tai myöhemmällä iällä saatu.
  • Jos puhuminen tai puheen ymmärtäminen on vaikeaa, voidaan käyttää kommunikointikeinoja, jotka täydentävät, tukevat ja korvaavat puhetta. Tavallisimpia keinoja ovat kirjoittamisen lisäksi eleet, viittomat ja erilaiset kuvat.
  • Lisäksi voidaan hyödyntää kommunikoinnin apuvälineitä, kuten erilaisia kommunikointitauluja ja -kansioita, puhelaitteita sekä tietokoneessa toimivia kommunikointi- ja kirjoitusohjelmia.
  • Monet puhevammaiset ihmiset tarvitsevat tulkkauspalvelua selviytyäkseen arjen kommunikointitilanteista. Tulkkauspalvelua voi käyttää esimerkiksi työssä käymiseen, opiskeluun, asioimiseen ja harrastamiseen.
  • Suomessa on yli 50 000 ihmistä, jotka eivät pysty puhumaan tai joiden puhe on hyvin epäselvää.
  • Monet puhevammaiset ihmiset hyötyvät selkokielestä. Se on sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi mukautettua kieltä.

Papunetin sivuilla (www.papunet.net) on lisää tietoa puhevammaisuudesta.

Selkokeskuksen sivuilla (www.selkokeskus.fi) on lisää tietoa selkokielestä.

Puhumaton ei ole olematon! -video

Päivitetty: 02.10.2015

« Takaisin