Saavutettavuusyksikkö

Saavutettavuusyksikkö edistää selkeää tiedonvälitystä. Yksikössä kehitetään selkokieltä sekä tietoteknisiä ratkaisuja kehitys- ja puhevammaisille ihmisille. Lisäksi yksikössä etsitään keinoja edistää puhevammaisten ihmisten osallisuutta, itsemääräämistä ja mahdollisuuksia.

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Palvelut ja asioiden hoitaminen siirtyvät yhä enemmän verkkoon. Kehittämisessä ei kuitenkaan aina osata ottaa huomioon sitä, että verkkopalveluiden käyttö on monille hankalaa.

Voidakseen osallistua yhteiskunnan toimintaan on ihmisten saatava tietoa niin, että se on heille ymmärrettävää. Tämä tarkoittaa sitä, että digitaaliset palvelut ovat helppokäyttöisiä ja tieto tarjotaan selkeässä muodossa. Saavutettavuus on myös sitä, että puhevammaiset ihmiset tulevat ymmärretyksi ja voivat osallistua täysipainoisesti yhteiskuntaan.

Saavutettavuusyksikössä toimii kolme tiimiä: Papunet, Selkokeskus sekä tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki.

Papunet

Papunet edistää puhevammaisten sekä muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa.

Papunetissä kehitetään esteetöntä ja tasa-arvoista viestintää verkkopalveluiden avulla.

Tiimi vastaa Papunet-verkkopalvelusta, liiton selkokielisistä verkkopalveluista ja muiden verkkopalveluiden teknisestä ylläpidosta.

Lisäksi Papunet tarjoaa koulutusta esteettömistä verkkopalveluista ja tekee verkkosivujen esteettömyysarviointeja.

Papunet haluaa vaikuttaa siihen, että etenkin julkisten palvelujen tuottajat tarjoavat asiakkailleen saavutettavia selkokielisiä verkkosivustoja.

Papunet.net on saavutettava verkkopalvelu puhevammaisuudesta, kommunikoinnista ja selkokielestä. Se on tarkoitettu eri keinoin kommunikoiville ja tietokonetta käyttäville ihmisille. Se tarjoaa tietoa myös läheisille, alan ammattilaisille ja opiskelijoille. Verkkopalvelussa tiedotetaan puhevammaisten ihmisten oikeuksista ja mahdollisuuksista.

Papunetin sivuilla sisältöjä esitetään muun muassa yleis-, selko- ja blisskielellä, kuvilla tuettuna sekä videoiden ja animaatioiden avulla.

Kaveripiiri.fi on helppokäyttöinen sosiaalisen median palvelu kehitysvammaisille ihmisille. Kaveripiirissä ihmiset viettävät vapaa-aikaansa, etsivät uusia ystäviä ja kumppaneita.

Selkokeskus

Selkokeskus kehittää selkokieltä ja tuottaa selkokielisiä aineistoja ihmisille, jotka eivät kielivaikeuksiensa vuoksi saa riittävästi tietoa ympäröivästä yhteiskunnasta.

Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä.

Selkokeskus julkaisee selkokielisiä uutislehtiä, järjestää selkokieleen liittyviä koulutuksia, edistää selkokirjallisuuden julkaisemista Suomessa sekä toimii alan yhteistyö- ja tiedotuskanavana. Selkokeskus palvelee myös ammattilaisia ja viranomaisia, jotka tarvitsevat työssään selkokieltä. Lisäksi keskus edistää selkokieleen liittyvää tutkimusta.

Selkosanomat ja sen ruotsinkielinen versio LL-Bladet ilmestyvät joka toinen viikko. Lehdistä on myös verkkoversiot. Ajankohtaislehdet kertovat kotimaan ja ulkomaan tapahtumista, urheilusta, kulttuurista ja viihteestä. Lehdet soveltuvat kaikille, joilla on vaikeuksia luetun ymmärtämisessä tai joiden kielitaito on puutteellinen. Lukijoina on maahanmuuttajia, ulkosuomalaisia, vanhuksia ja kehitysvammaisia ihmisiä.

Selkosanomat internetissä (www.selkosanomat.fi)

LL-Bladet internetissä (www.ll-bladet.fi)

Selkokeskus jakaa vuosittain selkokirjallisuuden apurahoja. Tukea myönnetään selkokielisten kauno- ja tietokirjojen työstämiseen ja julkaisemiseen.

Selkokeskuksesta saa apua selkotekstien kirjoittamiseen tai muokkaamiseen. Selkokeskus tarjoaa palvelujaan myös yrityksille.

Selkokeskuksen tukena toimii Selkokeskuksen neuvottelukunta, johon on nimennyt edustajansa liki 30 yhteisöä. Neuvottelukunta seuraa alan kehitystä ja edistää selkokielistä tiedonvälitystä.

Lisäksi Selkokeskus vastaa kahden selkoverkkosivun sisällöntuotannosta:

Papunetin selkosivut (www.papunet.net)

Vernerin selkosivut (www.verneri.net)

Tikoteekki

Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki edistää puhevammaisten ihmisten osallisuutta, itsemääräämistä ja mahdollisuuksia. Tikoteekki etsii keinoja siihen, että puhevammainen ihminen tulee kuulluksi ja ymmärretyksi omassa yhteisössään.

Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekin päätavoitteita on

 • kehittää puhevammaisten ihmisten kommunikointia tukevia palveluita
 • kehittää toimintamalleja ja materiaaleja tukemaan yhteisön ja puhevammaisen henkilön vuorovaikutusta ja kommunikointia
 • levittää tietoa vuorovaikutuksesta, kommunikoinnista ja tietotekniikan mahdollisuuksista.

Lisäksi Tikoteekki kouluttaa yhteisöjä ja ammattihenkilöstöä kommunikoinnista, vuorovaikutuksesta, toimintamalleista ja materiaaleista osana Kehitysvammaliiton koulutustoimintaa.

Tikoteekin puhelinneuvonta palvelee ammattilaisia ja lähi-ihmisiä kysymyksissä, jotka liittyvät puhetta korvaaviin kommunikointikeinoihin, apuvälineisiin ja kommunikoinnin palveluihin. Neuvontaa annetaan myös kommunikoinnin apuvälineiden ja sovellusten teknisissä kysymyksissä.

Tikoteekki tarjoaa myös maksullista neuvontaa ja ohjausta puhevammaisuuteen liittyvissä asioissa ammattilaisille ja lähi-ihmisille. Lisäksi Tikoteekki tarjoaa kommunikoinnin ammattilaisille työnohjausta.

Tikoteekki julkaisee Opas-esitesarjaa ja sähköistä Tikonen-tiedotetta sekä ylläpitää Tikoteekin ja Tikoteekki-verkoston sivuja.

Tikoteekki.fi

Tikoteekkiverkosto.fi (tietoa kommunikoinnin apuvälinepalveluista)

Yhteystiedot

 • Saavutettavuusyksikön johtaja Sami Älli, p. 09 3480 9383
 • Papunet-verkkopalvelun kehittämispäällikkö Timo Övermark (opintovapaalla)
 • papunet(at)kvl.fi
 • Selkokeskuksen kehittämispäällikkö Leealaura Leskelä, p. 09 3480 9241
 • Selkolehtien tilauspalvelu, p. 09 3480 9240
 • LL-Bladet, ruotsinkielinen palvelu, p. 09 4342 3621
 • selkokeskus(at)kvl.fi
 • Tikoteekin kehittämispäällikkö Eija Roisko, p. 09 3480 9373
 • tikoteekki(at)kvl.fi

Päivitetty: 01.09.2016

« Takaisin